רחוב בורונה שבאטליה

גבר מניק

נכתב על ידי: מוטי דסקין

בסוף תקופת שרותי באיטליה עדיין בטריאסט הגיעה אלי סטודנט לאנטרפולוגיה מאוניברסיטת טריאסט ובפיו בקשה מוזרה. האדון לקח על עצמו משימה מוזרה לחקור בפולקלור העמים סיפורים העוסקים בגברים מניקים. המניע הראשוני לנושא היה שם הישוב הקרוב סאן ממלוס, דהינו הקדוש המניק ולמה הגיע האדון אלי? כידוע הנני קורא וכותב עברית, טיפוס נדיר בטריאסט.
במחקרו הוא מצא שאצל היהודים, הסכיתו היטב. קיים סיפור המדבר על גבר מניק. עד אז לא שמעתי דבר בנושא, למרות שאת אגדת פורים הכרתי היטב במחקרו ואז לא היה 'גוגל'  הוא מצא שני ספרים המדברים בנושא, שניהם כתובים עברית מעניין אהה. עוד הוא מצא שהספרים נמצאים בהישג בספריה שבפולין וורשה.
הוא בקש וקיבל את הספרים אליו ואני התבקשתי לתרגם. האחד היה באם זכור לי טוב, ספר כתוב בכתב רש"י 'סדר הדורות' ובו כתוב פסוק מפתיע משהו "ומרדכי אומן את אסתר" מה פרוש אומן? הספר שואל ומסביר.
 אומן, פירושו מניק הפתעה! בדקתי אכן! אך לפרשנים יש הסבר אחר, לא, הם אומרים, הוא היה עשיר ושילם למניקה שתניק היא. ולכן אומן! ואז בא הספר האחר, ספר חילוני בעליל והוא ספר בדיחות באידיש. התקשיתי אך הצלחתי. שם מסופרת הבדיחה הבאה: מעשה ביהודי מסכן שאישתו מתה בשעת הלידה והאומלל נשאר עם תינוק רעב, מה עשה היהודי התפלל לאלוהים שיעשה לו נס ונס אכן עשה לו אלוהים ולאדון האומלל צמחו שדיים והוא הניק את בנו ומה שמצחיק הנה ההמשך ובו העוקץ.
שאלו חכמים: אלוהים כל יכול לא יכול היה לתת למסכן כסף במקום לעשות לו נס כזה? משונה ומה התשובה גם היא יהודית קלאסית. כאשר מדובר בכסף גם אלוהים עושה חשבון.

מערכת האתר מוצאת לנכון להוסיף סיפור מן המקורות לאישוש המעשה.

תנו רבנן: מעשה באחד שמתה אשתו והניחה בן לינק, ולא היה לו שכר מניקה ליתן, ונעשה לו נס ונפתחו לו דדין כשני דדי אשה והניק את בנו. אמר רב יוסף: בא וראה כמה גדול אדם זה, שנעשה לו נס כזה! אמר לו אביי: אדרבה, כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשית! אמר רב יהודה: בא וראה כמה קשים מזונותיו של אדם, שנשתנו עליו סדרי בראשית. אמר רב נחמן: תדע, דמתרחיש ניסא ולא אברו מזוני. (שבת נג:)

ומרדכי אמן את הדסה היא אסתר בת דודו
© כל הזכויות שמורות
יז', סיון, תשע"ג. 26.5.13
2. Amazing
מאת: Mike Snapir 25/09/2013
This story is amazing... but, what even more amazing are the skills of Moti Diskin telling and writing this and many other amazing stories... Thank you Moti to let me know your amazing skills!
1. מקורות נוספים
מאת: יהודה עצבה 26/05/2013
מצינו את יסודות הנס במקורות שונים כמו למשל בגמ' במסכת שבת (נג:) אנו מוצאים נימה של הסתייגות מנס ששינה סדרי בראשית. מספרת שם הגמ': "ת"ר מעשה באחד שמתה אשתו והניחה בן לינק, ולא היה לו שכר מניקה ליתן. נעשה לו נס ונפתחו לו דדין כשני דדי אשה והניק את בנו.
 
|