גן בוסתן ספרדי בנחלאות. צילום יהודה עצבה

שיר ערש ירושלמי מפחיד

נכתב על ידי: חיים כהן

מספר ושר: חיים כהן:


© כל הזכויות שמורות
יט', טבת, תשע"ו. 31.12.15
 
|