נשים ערביות בשוק ברמלה, צולם באוקטובר 2005.

מילים מקבילות בעברית ובערבית

נכתב על ידי: יהודה עצבה

מספר: יהודה עצבה:

בין שתי השפות האחיות והדומות כל כך יש אוצר עצום של מילים מאותו שורש ומאותו ניגון. נביא טעם של כמה מהן.
צילום: יהודה עצבה
© כל הזכויות שמורות
ט' אדר\ תשפ"א. 21.2.21
 
|