פתגם מאידיש

נכתב על ידי: אבי קטן

מספר: אבי קטן:


© כל הזכויות שמורות
י"א/שבט/תשע"ו. 21.1.16
 
|