פרי עץ התמר

פתגם מאוצר יהדות עירק

נכתב על ידי: יוסף עוזר

לצפייה בסרטון פתגם מאוצר יהדות עירק:© כל הזכויות שמורות
כ', סיון, תשע"ב. 10.6.12
 
|