בדואי בגלויה ישנה מ 1921

מעולמו של הבדווי

נכתב על ידי: מוטי דסקין

מספר: מוטי דסקין:

המספר והרושם מוטי דסקין מביא בפנינו פתגם המשקף מעט מאורחות חייו של הבדווי. את הפתגמים בערבית למד המספר מפי שכניו הבדוים והוא מביא אותם בפני יהודה עצבה.
בת ערב לבושה בלבוש בדואי
© כל הזכויות שמורות
כט', אב, תשע"ג. 5.8.13
 
|