שלח לחמך על פני המים - כי ברוב הימים תמצאנו

נכתב על ידי: פתגם עממי יהודי

מספר: יהודה עצבה:

מספר הסיפורים יהודה עצבה מביא בפנינו את הפתגם המיוחד ' שלח לחמך על פני המים כי ברוב הימים תמצאנו'
© כל הזכויות שמורות
17.12.18 - ט' טבת, תשע"ח
 
|