עשות ספרים הרבה

בז לרעהו חסר לב - ואיש תבונות יחריש

נכתב על ידי: ציון שושן מתוך ספר משלי.

מספר: ציון שושן:


© כל הזכויות שמורות
י"ח, ניסן, תשע"א.22.5.11
 
|