שוקי בן עמי ויהודה עצבה שותים לחיים, במסעדת 'פינתי' בירושלים

יום עסל, יום בסל.

נכתב על ידי: פתגם עממי

מספרים: שוקי בן עמי ויהודה עצבה:

מספרי הסיפורים שוקי בן עמי ויהודה עצבה מביאים פתגם מהווי החיים של ילדותם בירושלים. יהודים שלטו בערבית וערבים שלטו באידיש.
שוקי בן עמי ויהודה עצבה 'מנגבים' חומוס במסעדת פינתי בירושלים.
© כל הזכויות שמורות
ט' ניסן, תשע"ה. 29.3.15
 
|