אימרה חכמה של קונפוציוס

נכתב על ידי: קונפוציוס

מספר: מוטי ברכאן:


קונפוציוס
© כל הזכויות שמורות
כב', אלול, תשע"ג. 28.8.13
 
|