העצים והברזל

נכתב על ידי: י.ב. ליבנר

לצפייה בסרטון העצים והברזל:


© כל הזכויות שמורות
ה', אלול, תשע"א. 4.9.11
1. העץ והברזל
מאת: אשר יובל 07/08/2016
בכל כבוד לאגדות ליבנר, המקור הור במדרש בראשית רבה פרשה ה סימן י: כיון שנברא הברזל התחילו האילנות מרתתים, אמר להן מה לכם מרתתין, עץ מכם אל יכנס בי, ואין אחד מכם ניזוק.
 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|