מעשיות רבי חנינא בן דוסא.

מספר: יהודה עצבה:

 מעשה ראשון.

כל ערב שבת הייתה אשתו של רבי חנינא בן דוסא מסיקה את התנור והטילה בו אוד עשן. הייתה לה שכנה רעה אמרה: "הרי יודעת אני שאין להם ולא כלום, אלך ואראה כל כך מהו"

הלכה וטפחה על הדלת. נתביישה ונכנסה לחדר. נעשה לה נס ומצאה השכנה את התנור מלא ככרות והערבה מלאה. אמרה לה "פלונית, פלונית הביאי מרדה, שפיתך נתחרכה".

 מעשה שני.

אמרה אשתו של רבי חנינא בן דוסא "עד מתי אנו מצטערים והולכים כל כך? בעניות, בחוסר כל" אמר לה "מה נעשה"?

אמרה לו "בקש רחמים ויתנו לך דבר מן הטובה הגנוזה לצדיקים".

התפלל ויצאה כמין פיסת יד ונתנה לו רגל אחת של שולחן זהב. ראה בחלומו שכל הצדיקים אוכלים על שולחן של שלוש רגליים, אמר לאשתו "נוח לך שכל הצדיקים אוכלים על שולחן של שלוש רגלים ואנו נאכל על שולחן שניטלה אחת מרגליו"?

אמרה לו "ומה נעשה? התפלל ויטלוה ממך. התפלל ונטלוה.

שנו: גדול הנס האחרון יותר מן הראשון, שכך מקובלים אנו, שמן השמים נותנים אבל אין נוטלים.

מעשה שלישי.

 פעם היה רבי חנינא בן דוסא מהלך בדרך ונושא שק של מלח על ראשו. ירדו גשמים. אמר "ריבונו של עולם, כל העולם בנחת ורבי חנינא בצער". מיד פסקו הגשמים.

כיון שנכנס לביתו אמר "ריבונו של עולם כל העולם צער ורבי חנינא בנחת" מיד החלו יורדים הגשמים. ( מסכת תענית)  


© כל הזכויות שמורות

10. תודה רבה
מאת: חסוי 07/12/2021
עזרתם לי בהגשת עבודה לבית הספר. 😀
9. תודה
מאת: שם בדוי 19/12/2015
תודה עזרתם לי בעבודות בית ספר
8. תודה
מאת: רעות 19/12/2015
רצתי להגיד תודה רק על זה שהסרטונים מאוד עוזרים לי בעבודות בית ספר והסיפורים מאוד מאוד יפים חיבת להגיד ותודה שגם זה אם דיבוב זה הרבה יותר קל לי לשמוע תוך כדאי שאני עובדת
7. רבי חנינה בן דוסה
מאת: אילן סויסה 28/04/2013
מאז שקצת למדתי על גדולתו תמיד בשעת מצוקה אני מבקש מ_ה שבזכות רבי חנינה בן דוסה ענני. ויש ישועות
6. ערד
מאת: משה פרי 09/01/2012
מתי ההילולה של רבינו הקדוש רבי חניניה בן דוסא
5. האם................
מאת: הדס 24/04/2012
האם אפשר לעשות לסיפורים אלה גם סרטונים?
4. מעשיות ר' חנינא בן דוסא
מאת: שרה 05/12/2011
תודה רבה לכם! איפה אוכל למצוא את המקור לסיפור הראשון שהבאתם?
3. מקור הסיפור
מאת: יהודה עצבה 05/12/2011
סיפור יפה זה וסיפורים נוספים מקורם ב'מסכת תענית כה'. קריאה מהנה.
2. בקשה מוזרה
מאת: יפתח 12/07/2009
האםפשר בבקשה לישמוע סיפורים אלו בדיבוב?
1. אתר יפה
מאת: סננס שמעון 22/09/2008
האם אפשר לשמוע את המעשיות
 
|