סיפורים נוספים:
נעליים מפס הייצור

נקודת מבט

נכתב על ידי: יהודה עצבה על פי מייל ש'שוטט' באינטרנט

מפעל גדול לייצור נעליים בברזיל שלך שני מומחים להודו לערוך עבורו חקר שווקים ולבחון את  אפשרויות שיווק נעליים תוצרת המפע בהודו.
המומחה הראשון שלח מייל למפעל לאחר חודש ימים בזו הלשון: על פי הבדיקה שערכתי אין שוק בהודו לנעליים כולם הולכים יחפים.
הבודק השני מבלי לדעת את חוות דעתו של חברו שלח מברק בזו הלשון: השוק עצום בגודלו אפשרויות השיווק הן בלתי מוגבלות כולם כאן יחפים וזקוקים לנעליים.
הנה שתי חוות דעת על אותו מצב. האחת פסימית והאחרת חיובית ורואה את הטוב בכל דבר.
כך גם עלינו לנהוג. תמיד לראות את הטוב ולא להסתכל על מה שאנו קוראים חצי הכוס הריקה.
מה שבשביל האחד היא אדמה חרוכה בשביל השני האופטימי המצב צופן בתוכו הבטחות לעולם טוב יותר.
זה מה שאנו צריכים לראות בימים אלה ולא חשוב באיזה צד של המפה אתה.

שלט סנדלריה
© כל הזכויות שמורות
מוצש"ק, כז', אב, תשע"ד. 23.8.14
 
|