השפה הגלילית

בסופו של דבר הם בחרו את לימוד העברית בהשפעת השפה הערבית ושפתם של יהודי ספרד שחיו אז בצפת והעברית התאפיינה בעיקר בדגשים על הבית. המשפט המפורסם המאפיין אותם ומעלה חיוך עד היום מתייחס ל "שבעים ושבעה זבובים, מסתובבים סביב החלב הלבן"

באחד מביקורי במטולה בשנות השבעים התאכסנתי במלון "יפה" במטולה ובערב ישבנו במרפסת ושמענו סיפורים. בעלה של יפה "שיקה ( יהושע ) סיפר שהם דיברו עברית מעורבת ביידיש וערבית והביא כדוגמה את המשפט הבא כאשר איכר רצה לשבח את הפרדות של שכנו היה אומר - וולה, יש לו צוויי פריידלך, ביטלעו א טלעה, זיי צווי פייגלך" כלומר : יש לו שתי פרדות עולות את העלייה, כשתי ציפורים.
 


© כל הזכויות שמורות

 
|