עמוד הבית » סיפורים » סיפורי החודש » סיפורי חודש מרץ. אדר ב', תשע"א

סיפורי חודש מרץ. אדר ב', תשע"א

בתיקייה זו נביא את כל הפעילות הסיפורית המתחדשת באתר הסיפורים שלנו. זאת על מנת להקל על הגולשים הוותיקים ולאפשר לכל אחד גישה ישירה ומהירה לסיפורים החדשים באתר מדי חודש בחודשו.
כמו כן מצאנו לנכון לשלב את קובץ סיפורי ירושלים המוקלטים ולאפשר הורדה שלהם כקבצי קול.
העברית של הרדיוהרדיו היה מרכז החיים התרבותי בשנותיה הראשונות של המדינה. ממנו שמענו את העברית בהגייה הנכונה. באותם שנים הייתה הקפדה מלאה ורצינית על ידי טובי הבלשנים שדאגו שהעברית הנשמעת תהיה רהוטה ומדוייקת. דגש מיוחד...
סורמאלו והדגהגירסה הקולית לסיפור זה מצורפת החודש. זה אחד מהסיפורים הרבים המייחסים לאברם סורמאלו שהיה נהג מונית ויותר מהכל מלך מספרי הסיפורים בירושלים. השחקן יוסי בנאי עשה ערב תיאטרון שלם סביב דמותו ערב שנקרא שובו...
פתגם בלדינו מאת: קטריבסהמספר הירושלמי קטריבס מביא בפנינו פתגם צופן בתוכו חכמת חיים. הפתגם מובא בשפת הלדינו שהיא שפת האם של המספר, שגדל וחי בשכונת אוהל משה בירושלים.
דו רה מי פ סולדני אביחיל ממספרי מועדון מספרי הסיפורים הירושלמי ובעל מאפיית אביחיל מביא אנקדוטה של סיפור שקמצוץ הומור בתוכוו.
סיפורי ירושליםאביא את סיפורי ילדותי בירושלים וכן סיפורים המאופיינים כסיפורי ירושלים. שפה ירושלמית, דמויות, משוגעים, רוכלים מקומות ואירועים הקשורים לירושלים. מטבע הדברים ישתלבו במדור זה סיפורים מהמקורות הנוגעים בירו...
השפה העבריתבתיקייה זו נרכז סיפורים ומחשבות הקשורים לשפה העברית. ניגע ככל שנוכל ברבדים של השפה ותפתחותה דרך לשונו של המספר. נשתדל להביא דוגמאות של אותו סיפור כפי שבא לידי ביטוי בעברית בתקופות שונות בחייה של השפה....
ילדה עם מעיל אדוםהמספרת ומתעדת הסיפורים נגה קופלביץ מביאה הפעם סיפור הנוגע בשואה מזוית אנושית שמעיל אדום של ילדה קטנה במרכזו. התרחשות הסיפור מתקיימת במשפט אייכמן בירושלים והיא רושמת אותו למענינו.
 
|