בובה מספרת סיפור מספר

מעשה בפיתה ומטבעות זהב

נכתב על ידי: יהודה עצבה

מספרת: שמחה הררי:

היה עני אחד היה לו פיתה ורצה לאכול עם משהו, אבל לא היה לו כסף לקנות משהו. ישב על יד חנות של שוורמה ומהריח של האוויר שהיה יוצא ריח של הקבאב היה עושה ככה ואוכל, ככה ואוכל.
 
בא בעל החנות ואמר לו: מה זה? אתה אכלת מהאוכל שלי, מהריח, שלם!
 
אמר לו: איך לשלם? אני לא אכלתי כלום. מהאוויר. בוא נלך לקאדי.

הלכו לשופט, וסיפרו לו הסיפור, אמרו לו : אני ישבתי ואכלתי מהריח וזה. ..

 בא השופט, הוציא מטבעות מהכיס שלו ושם על השיש, עשה רעש 'דרם דרם', אמר לו שמעת?

אל לו: כן.
 
אמר לו: שלם!
 
מהצלצול הוא שילם.

אמר לו: כמו שאתה שמעת הצלצול - הוא אכל כך.

© כל הזכויות שמורות
כג', כסלו, תשע"ב. 19.12.11
 
|