בית כנסת החורבה בירושלים.

התאמת סיפור לקהל יעד

נכתב על ידי: יהודה עצבה

ניתן להתאים אותו סיפור עצמו לקהלים שונים כדוגמה אביא את הסיפור הבא.
                    "אורח בבית הכנסת"
היה  מנהג בבתי הכנסת של פעם בירושלים, שאם הגיע אורח חשוב, היו מזמינים אותו לעלות לבמה לשאת דבריו לפני הקהל. ובכן לאחד מבתי הכנסת הירושלמים הגיע אורח חשוב והוא הוזמן לעלות לבמה לשאת את דבריו. פנה האורח לקהל ושאל: – רבותיי, קהל קדוש, יודעים אתם על מה אני עומד לדרוש בפניכם.
השיבו כולם: – לא.
– אם אינכם יודעים אין טעם שאדרוש בפניכם, – אמר האורח ויורד מהבמה.
למחרת, הוזמן שוב לעלות לבמה ושוב שאל את אותה שאלה עצמה: – רבותיי, יודעים אתה על מה עומד אני לדרוש בפניכם?
כולם זכרו את תשובתם אתמול והפעם כולם השיבו: – כן.
– אם כך, ודאי שאין טעם שאדרוש בפניכם, – אמר וירד מהבמה.
למחרת שוב אותו מרצה עצמו ושוב שאל אותה שאלה עצמה: – רבותיי, יודעים אתם מה עומד אני לדרוש בפניכם?
לרגע השתררה מבוכה אולם לאחר מכן, חלק ענו: – כן וחלק ענו: – לא.
אם כך אין יותר פשוט מזה, אלה שיודעים יספרו לאלה שאינם יודעים, אמר האורח וירד מן הבמה.

אותו סיפור עצמו עם שינויים קלים, יתאים עצמו לאנשי הייטק ולהלן הנוסח השונה.
                     "מרצה אורח"
בכנס אנשי הייטק ותקשורת הוזמן המרצה הבכיר לעלות על הבמה ולשאת את דבריו. הוא עלה ושאל את הקהל: – חברה, אתם יודעים על מה אני עומד להרצות?
– לא – השיבו כולם פה אחד.
– אם אינכם יודעים אין טעם שארצה בפניכם, – אמר המרצה וירד מהבמה.
למחרת שוב הוזמן אותו מרצה לעלות על הבמה. ושוב שאל את הקהל אותה שאלה:
חברה, יודעים אתם על מה אני עומד להרצות בפניכם?
הפעם כולם זכרו את תשובתם מאתמול והפעם השיבו, – כן!
– אם כן, ודאי שאין טעם שארצה בפניכם – אמר וירד מן הבמה.
למחרת שוב עלה המרצה ושוב שאל אותה שאלה: – חברה, יודעים אתם על מה אני עומד להרצות בפניכם?
חלק ענו: – כן וחלק ענו: – לא.
– אם כך אין יותר פשוט מזה, אלה שיודעים יספרו לאלה שאינם יודעים, – אמר וירד מן הבמה.

הסיפור מתאים עצמו לכיכר השוק. אותו גרעין של סיפור מופיע בתרבות המוסלמית:
             "מעשייה בכיכר השוק"
בכיכר השוק לוחצים על ג'וחא לספר להם מעשיה. פונה ג'וחא אל אנשי השוק ושואל אותם – יא ג'אמעא, יודעים אתם איזו מעשיה אני מתכונן לספר לכם?
כולם עונים: – לא.
– אם כך, אין טעם שאספר לכם.
למחרת שוב לוחצים עליו אנשי השוק לספר להם מעשיה ושוב שואל ג'וחא את אותה
שאלה. עצמה: יא ג'אמעא, האם יודעים אתם איזו מעשיה אני הולך לספר לכם?
כולם זכרו את תשובתם מאתמול והפעם השיבו: – כן.
– אם כן, אין טעם שאספר לכם, אומר ג'וחא והולך.
למחרת שוב לוחצים עליו לספר סיפור. הפעם נמלכים אנשי השוק ומחליטים לסדר אותו בתשובתם. וכאשר שואל ג'וחא את אותה שאלה שוב: – יא ג'אמעא, האם יודעים אתם איזו מעשייה אני הולך לספר? – חלק משיבים שאינם יודעים מה עומד הוא לספר להם, ואילו חלק משיבים שיודעים הם.
– אם כך – אומר ג'וחא – אין פשוט מזה, אלה מכם שיודעים יספרו לאלה שאינם יודעים, ועוזב אותם משתאים מול תשובתו הניצחת.

אנא לחצו כאן למעבר אל השיעור השני.

 
 


בעיר העתיקה בירושלים
© כל הזכויות שמורות
א', תמוז, תש"ע. 13.6.10
4. מצטרף לבקשתה של מרגלית
מאת: אילן ענבר 06/07/2010
שלום לכולם אני מצטרף ומברך על היוזמה. לגבי הסיפור המשתנה ומתאים עצמו לקהל - רבים הסיפורים אותם ניתן לספר למבוגרים וגם לילדים ואז אני מתאים עצמי ואת הסיפור לקהל המיועד.
3. נהניתי ..תודה
מאת: בועז ניסן 24/06/2010
יהודה שלום רב, קודם כל עליי להודות לך על היוזמה הברוכה הזאת, זאת חויה גדולה לקרא את הסיפרים שאתה אוסף וגם ללמוד ממך שאין כן אלא מוסף ידע ושיהיה לי לעזר בהמשך כתיבת הסיפורים אשלח לך באימייל הפרטי סיפור דומה שכתבתי פעם על הבית כנסת מנקודת המבט שלי בברכה.בועז ניסן
2. ברוכה הבא
מאת: יהודה עצבה 16/06/2010
למרגלית היקרה שלום רב. אין ספק שהשתתפותך בסדנה זו היא חשובה לכולנו. אנא למען כולנו ספרי מעט על עצמך, על בני ביתך ועל הפעילות הסיפורית תיאטרונית הקרובה לליבך. אשר להצעתך אף אני מצטרף אליה ומבקש ממי שקורא שורות אלה ויכול להעשיר אותנו בסיפור מתאים או בחוויה סיפורית מיוחדת היכולה להחכים אותנו ולתרום לדיון נשמח מאוד. הרי לשם כך יש לנו את מסגרת הלימוד הזו.
1. יהודה, ברוך תהיה על היוזמה ועל
מאת: מרגלית טובי 16/06/2010
ראשית, לשמוע את קולך מסביר ומספר זו תמיד חוויה. את הסיפורים עצמם יכולתי לקרוא, לא הצלחתי לשמוע אותם כי כנראה אין שם לינק אלא לחיצה על משהו שאינו נגיש לעוורים. בכל אופן, לגבי ציפיות, אשמח לשמוע מקרה שבו השינויים מקהל לקהל הם יותר מקוסמטיקה, שינויים עמוקים יותר בעקבות השינוי בקהל. הייתי גם מבקשת מהמשתתפים, להביא דוגמאות כאלה, להשתנות סיפור מקהל לקהל, על-פי נסיונם. יופי של רעיון. יישר כח. אמשיך להשתתף מרגלית טובי.
 
|