בובה מספרת סיפור מספר

שלוש העצות של התרנגול

שם הסיפור: שלוש עצות של תרנגול - סיפור עם מפי יהודי פולין
תוכן: יום אחד ראה פלוני תרנגול מנקר בזגוגית חלונו. פתח את החלון ותפסו. ראה שרגליו קשורות ברצועה. פצה התרנגול את פיו ואמר:- אם תתיר את רגליי ותשלח אותי לחופשי, אתן לך שלוש עצות שיהיו לך למועיל. - ומה הן - שאל האיש.

 - קודם לכן - אמר התרנגול - הישבע לי, שאכן תשחררני. נשבע לו. אמר התרנגול: -עצה ראשונה - בדברים שלא ייתכנו - אל תאמין! עצה שנייה -דבר שאין להשיבו - אל תהרהר אחריו! עצה שלישית - מה שלמעלה מיכולתך - אל תעשה!

 שחרר האיש את התרנגול. קפץ זה ועמד על ענף של עץ, צחק ואמר: - אי לך, אדם. פתי מאמין לכל דבר. בגרוני שמור אוצר של יהלומים ואתה שילחת אותי לחופשי. בוש אותו אדם על כסילותו, מיהר וקפץ לתפוס את התרנגול. התעופף זה ועמד על ענף גבוה. טיפס אחריו האיש על העץ, עד שנשבר ענף תחתיו. נפל ארצה ונחבל.

 - שוטה שבעולם! - צחק התרנגול - טרם עברו עשר דקות מאז שמעת עצותיי וכבר שכחת את כולן: האמנת בדבר לא ייאמן - כלום ייתכן שבגרונו של תרנגול שמור אוצר?! התחרטת על ששיחרת אותו וניסית לטפס על ענפים, שהתנודדו תחת כובד משקלו של תרנגול,

הערה: סיפור זה נשלח אלינו על ידי הרושם שחר והוגדר על ידו במקור כסיפור עם מפי יהודי פולין. הסיפור שובץ באתר במוצש"ק, כו', אייר, תשס"ח. 31.5.08. מעניין להשוות עם סיפור "הצייד והציפור" המופיע באתר תחת הערך "סיפורי בעלי חיים"
 


© כל הזכויות שמורות

5. שאלה
מאת: לידור 02/03/2016
מה המסרים של הסיפור
4. I think
מאת: פנינה 29/05/2014
It's a very wonderful story I liked
3. מופלא
מאת: שקד 22/05/2014
מוזר מוזר!!!! יפה מאוד. תודה? *משתחווה
2. דעתי
מאת: רומי 21/05/2014
סיפור יפה מאוד ומעניין ומלמד. אהבתי מאוד. רומי
1. דעתי
מאת: שושנה 27/02/2009
משל יפה ונחמד...................(תרנגול חכמולוג יש לנו פה) אשמח אם יהיו פה סיפורים גם על אליהו הנביא. כל טוב:) .
 
|