ישראל אושרי ובנו

איש הדפוס מהתחנה המרכזית בתל אביב

נכתב על ידי: יהודה עצבה

לצפייה בסרטון איש הדפוס מהתחנה המרכזית בתל אביב:

המשורר ישראל אושרי אשר עלה כילד מתימן, מביא בפנינו מעט מסיפורו ושירתו בבית הדפוס הקטן שלו השוכן קרוב לתחנה המרכזית בתל אביב. נאזין לשירתו ונהנה משירתו היונקת מהמקורות.
© כל הזכויות שמורות
יט' כסלו, תשע"ג. 3.12.12
 
|