ויש חדש תחת השמש

נכתב על ידי: ליאת בן שי

 וקוהלת ראה את השמש
גם ראה מתחת לשמש
חשב חישב הוריד והוסיף
שקל מדד ובחן מכל צד 
נשא את עיניו השמימה
ואמר "יש"
 יש אלוהים!!!
והדרך אליו ארוכה וטובה 
 וככל שנעלה בה נראה כי 
"אין חדש תחת השמש"


  חדש מעל השמש 
קהלת לא רצה לדעת
ואולי בכל הצבא השמימי 
הזה הכל מתחדש 
בכל יום ובכל שעה
והופך להיות לבר חלוף
ואומרים הזקנים יהיה טוב
יהיה חדש מתחת וגם מעל
ואלה הרואים רחוק
רואים את החדש
רואים את המעל שהפך למתחת 
ושמחים  בחלקם ויודעים כי
האור והרוח והמים בשדותינו
אלה הישועות ואלה המעלות
ואלה החדשות מתחת השמש 
וקוהלת לא ידע
 
  

 


 

שקיעה - צילום - סואלי
© כל הזכויות שמורות
6.4.2020. יב' ניסן תשף
 
|