סיפורים נוספים:


במטבח של אימא

עמוד הבית » סיפורים » מספרים באתר » תיקיית אילנה דבח

תיקיית אילנה דבח

עוגת שוקולד ובלון אחדהמספרת אילנה דבח מביאה בפנינו סיפור מפרי עטה המביא עמו זכרון ילדות תמים שבו בלונים ועוגת שוקולד.
עוגה שווה זהבהמספרת אילנה דבח מביאה פנינו גירסת סיפור המעלה נוסחאות מקבילות של סיפורי עם בנושא. סיפורה לקוח מעולם המטבח של אימא וריחותיו האהובים עליה כל כך וממנו מפכה מעיין היצירה שלה באהבה רבה.
 
|