הסופר במרפסת רשות השידור בהלני המלכה בירושלים

חכמה היא כמו כדור אש. סיפור עם אפגני

חכמה היא כמו כדור אש , משום צד לא ניתן לחדור אליה. 

אופה אחד בכפר קטן נהג לקנות משכנו האיכר את החמאה שהיה זקוק לה.
ביום מן הימים התחיל לחשוד שגושי החמאה האמורים לשקול קילו אחד, לא ממש שוקלים קילו אלא פחות
התחיל לנהל מעקב: כל יום שקל את גוש החמאה ורשם את התוצאה
ואכן, הסתבר לו כי תמיד שקל הגוש פחות מקילו

רגז מאד על ששכנו גונב אותו, החליט לתבוע אותו לדין.
בשעת המשפט שאל השופט את האיכר:
'אני מניח שיש לך משקל שעליו אתה שוקל את החמאה, הלא כן?'
'לא, כבודו, אין לי משקל' ענה האיכר.
'כיצד אם כן אתה יודע את משקל החמאה שאתה מוכר לשכנך האופה?'

'אני יכול להסביר בקלות, אדוני השופט', ענה האיכר. 'יש לי מין מאזני משקולת כאלה. בצד אחד שמים משקולת במשקל ידוע, ובצד השני אני שם חמאה שתאזן את זה. במקרה של האופה, אני תמיד משתמש כמשקולת בכיכר לחם של קילו אחד שאני קונה ממנו באותו יום, ושם לו חמאה כמשקל הלחם בדיוק'..
מיותר לציין מי זכה במשפט, לא?


נהוג לומר שמי שטומן בור לחברו, סופו שנופל הוא בעצמו אל הבור.
זהו סיפור עממי מאפגניסטן,

תורגם מאנגלית נשלח על ידי הסופר ומספר הסיפורים יהושע בן ציון.
 


1. על האופה ומוכר החמאה
מאת: מירה רג'ואן 22/09/2015
איך שבכל הזמנים , מכל הארצות יהעמים, ישנם כאלה שאינם יודעים להיות הגונים בעצמם, מכדי להאשים אחרים במעשים רעים.... טוב שיש גם והזוממים רע לתמימים, בעצמם נענשים ונופלים קורבן לשפלות עצמם.
 
|