הסופר במרפסת רשות השידור בהלני המלכה בירושלים

של מי החמור

נכתב על ידי: בן-ציון יהושע-רז

בדואי אחד רכב על החמור שלו באמצע המדבר. לפתע ראה מישהו מסמן לו שהוא רוצה טרמפ על החמור שלו.

הוא נעתר לבקשת הבדואי הבודד והעלה אותו על החמור.

לאחר שחלפו כברת דרך אמר האורח - שמע, יא סידי, יש לך חמור טוב.

וכך הם נסעו כברת דרך נוספת.

- שמע, יא סידי, אמר האורח, - החמור שלנו סוחב מצוין.

הבדואי עצר את החמור - רד, רד מיד מן החמור שלי, פקד על האורח.

- למה, למה, מה עשיתי?

- רד, רד מיד. הוא עצר עד שהבדואי ירד מחמורו.

- אבל למה הורדת אותי ,אמר מיתמם האורח המזדמן.

- קודם אמרת החמור שלך, אחר כך החמור שלנו. עוד מעט תאמר "החמור שלי".

 נשלח על ידי בן-ציון יהושע-רז. הרושם מציין כי רשם את הסיפור מפי הסופר הירושלמי בלפור חקק.

 


© כל הזכויות שמורות
12.3.2007
 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|