המספר עורך דין יעקב בן מלך

האישה המירשעת

יהודי אחד הייתה לו אישה מרשעת, הייתה ממררת לו את החיים, לא מכינה לו אוכל, משפילה אותו בכל מקום, צועקת ומגדפת אותו. יום אחד חוזר היהודי מבית הכנסת והאישה, נופת צופים, מקבלת אותו במאור פנים, האוכל החם על השולחן, מפנקת אותו מרעיפה עליו שבחים. היהודי נדהם, אישה נפלאה ממש. מנסה היהודי להבין מה קורה כאן, מה הגורם לשינוי? הולך לשכנה ושואל אותה מה קרה באותה שבת גורלית בבית הכנסת? עונה לו השכנה שהרב נתן שיעור בפרשת מצורע והרב נתן דוגמאות לאלה שייכנסו ישר לגן העדן, המצורע שהיה מנודה בחייו, סבל בעולם הזה, ולכן מגיע לו גן עדן, העיוור סבל אף הוא ולכן ילך ישר לגן העדן וזה שיש לו אישה מרשעת אף הוא מגיע לו גן העדן שכן חייו בעולם הזה הם גהינום.

חזר היהודי לאשתו ואמר לה, זה נכון שהיחס שלי השתנה מאז השיעור של הרב בפרשת מצורע?. כמובן השיבה האישה, ואתה חושב שאמשיך למרר את חייך כדי שאתה תכנס ישר לגן העדן לא ולא, על גופתי.

וכאן סיים בן מלך את סיפורו והוסיף בחיוך. - החרש בכל זאת בעזרת סיפור טוב נהנה גם מגן העדן בחייו.


 
|