המספר עורך דין יעקב בן מלך

טעות בטלפון

טעות בטלפון

היה אחד קראו לו מייזל או מייזלש, היה חמד של בחור, אשתו הייתה סנובית גדולה. במקרה היום שמעתי מהשכנים שלי שהוא בארה"ב פרופסור מכובד לכימיה. בקיצור יום אחד אנחנו ברחמו אז הוא היה עוד סטודנט, ואנחנו אוכלים ופתאום נכנס הפרופסור שלו. בן אדם היה המום לראות את הפרופסור שלו ברחמו.

שאל הפרופסור את מייזלש, נו, גם אתה "סועד" פה. ענה לו מיזלש פה לא "סועדים" פה אוכלים.

אני בטוח שהפרופסורים הם בדיוק בני אדם כמונו סיים בן מלך את סיפורו מעבר לקו ושנינו חייכנו.

© כל הזכויות שמורות

 
|