מספר הסיפורים, נעים בכבוד.

לב האם

היה מלך שרצה לבנות ארמון. כל פעם שהיה מגיע לחצי קומה ראשונה, היה הבניין מתמוטט.
באו יועצים, חכמי הדת, ואמרו לו - הארמון יעמוד על תלו רק בתנאי שתיקח ילד יהודי יתום מאביו ותקבור אותו ביסודות הבניין ויעמוד.

המלך הכריז פרס כספי למי שיביא לו ילד יתום מאביו. מאה אלף דינר, עלה למאתיים אלף דינר, שלוש מאות אלף דינר הגיע למליון דינר.

הייתה אלמנה אחת, שהיה לה בן. אמרה - יש לי בן אחד, בקושי אני מפרנסת אותו. אתן את הילד למלך, אקח מליון דינר. אתחתן, אביא עשרה ילדים במקומו ואחייה בעושר ואושר.

הלכה למלך. נתן לה את המליון דינר. הכניסו את הילד לחדר וקיבל טיפול טוב.

התחילו לחפור יסודות והילד בוכה ומתפלל לבורא עולם.

בא אליו אליהו הנביא, אמר לו - אל תדאג. אלמד אותך שלושה דברים. אומר לו - תגיד למלך ויועציו רוצה אני לשאול אתכם שלושה דברים. אם תדעו דיברתם נכון, כל עתידכם יקבע בו ברגע.

א - מה מתוק מדבש ומר מרעל?

ב - מה קל מנוצה וכבד מעופרת?

ג - מה קשה מאבן ורך כמים?

הגיע הזמן, בנו היסודות, עשו טכס בשביל להראות איך קוברים את הילד ביסודות. הכינו כמו אמפיתיאטרון והילד ישב על יד המלך והיועצים.

הגיע הזמן אמרו לילד - יש לך שלוש בקשות.

אמר הילד - נכון, אדוני המלך: אלה שלוש שאלותיי. אם יתנו לי תשובה, טוב, אם לא, אגיד לך אחר כך מה לעשות איתם.

שאל אותם - מה מתוק מדבש ומה מר מרעל? מסתכלים אחד על השני, אומרים למלך - מהפחד שלו הילד "התחרפן" אין דבר שכזה.

שאל שאלה שניה - מה קל מנוצה וכבד מעופרת?

היועצים ענו - אותו דבר עצמו.

שאל שאלה שלישית - מה קשה מאבן ורך כמים?

אמרו היועצים - מהר צריך לשים אותו ביסודות. הוא אומר דברים מטומטמים.

אמר הילד - המטומטמים האלה הם היועצים שלך. תרחיק אותם מן המקום. אני אגיד לך  מה הפתרון ביחידות - מתוק מדבש ומר מרעל זה חלב אם. הילד הקטן מחפש את זה, זה מתוק בשבילו, בגיל ארבע חמש הוא מקיא חלב  זה, שהוא מר מרעל בשבילו.

אמר המלך - טוב, מה קל מנוצה וכבד מעופרת?

ענה הילד - הילד בבטן אמו כבד, אבל האם חשה בו כנוצה.

שאל המלך - ומה קשה מאבן ורך ממים?

ענה הילד - לב האם רך ממים, אבל אם אימא שלי הגיעה למצב שבו היא צריכה למכור אותי, בן יחיד שלה מאבא, מן האהבה הראשונה שלה, תאר לך, עד כמה היה צערה גדול. אם תשים את יועציך ביסודות אלה, אני מבטיח לך שהבניין יעמוד על תילו לעדי עד ותחייה בו בנחת בשלווה ובשלום.

אני מביא את הסיפור הזה לאימא או לעם, שהגיעו למצב שבו הם מחליטים לשלוח את הילד למות בפיצוץ. צריך לבדוק את הבעייה: למה זה קורה?

הערה : כוונת המספר לנושא הילדים הערבים, ההופכים לפצצה חיה ומכונים "שהידים" (קדושים. )


© כל הזכויות שמורות

 
|