מקום משכן בית הכנסת בבית החולים ביקור חולים

שטיבל קטן בתוך שטיבל לבן

נכתב על ידי: בועז ניסן

בס"ד   
מעבר להיותו מקום תפילה,כמו כל בית כנסת אחר מהווה בית הכנסת בבית חולים ביקור חולים מקום של התייחדות, מפלט וגם מרגוע ופרטיות.
עבור אלו אין צורך בתפילה בציבור ולא בספרי הקודש הרבים.
די בספר תהילים בכדי לספק את הדרוש בשעה עגומה זאת שבניגוד לבתי הכנסת האחרים אשר להם תמיד נדרשים המניין והפומביות.
עבור אלו דרושה דווקא האינטימיות, הפרטיות ואולי אף הבדידות.
   "שטיבל קטן בתוך שטייטל לבן"
זהו בית הכנסת הקטן השוכן לו ליד מחלקת הרנטגן בבית החולים ביקור חולים שבמרכז ירושלים. באופן טבעי וכה ירושלמי עוטה הבית כנסת מראה של שטיבל מקומי באזור מאה שערים וסביבותיה.
בית החולים ביקור נוסד בראשית שנות השישים של המאה ה יט" שבעיר העתיקה שבירושלים, ובשנות העשרים של המאה העשרים עבר למעונו החדש שבלב העיר.
אבל,בבית הת כנסת עצר הזמן מלכת.
ריהוט ישן ומתבלה שניראה בכל בית כנסת אשכנזי ירושלמי  עתיק, פרצופים שאתה אתה יכול לפגוש בכל מקום במאה שערים ובנותיה.
אגב בית הכנסת של ביקור חולים נבנה בשכנות למבני כנסייה ומנזר. כה ירושלמי.


 


חזית בית החולים ביקור חולים. מחלקת יולדות
© כל הזכויות שמורות
י"א, סיון, תשע"א. 13.6.11
 
|