סיפורים נוספים:
המספר בטיול באיזור יד קנדי בירושלים

סיפורים בשלב התיעוד

מרבית סיפוריו יגעו בהווי החיים בירושלים בשנות החמישים והשישים. "הרחצה השבועית" הלבוש. התנור השכונתי ועוד.
© כל הזכויות שמורות

 
|