ניגוני תפילה

תפילה נכונה

נכתב על ידי: ליאת בן ישי

                                                                תפילה נכונה
ואיך להתפלל נכונה
וכיצד לעמוד? ולאיזה צד?
המזרח קדוש? המערב יותר בטוח?
ואיך לסדר את המילים בפי היבש?
כשהעיניים תרות אחר הזוהר הזה.
ואזניי כרויות לקולות רעמיך.
איכה? איכה?
ריבון הכחול, הירוק, הלבן והאדום.
איכה? איכה?
בורא השמיים והארץ?
שמור על הגשם הטוב
 שמור על הרוח הקלה הנושבת באור הסתו
בשעת בין ערביים סגולה

  והנה, יודעת אני כי התפילה נכונה לפניך.
ועיני רואות את אדוות המילים בליבך הרחום.
והתפילה מוכנה, ופי אינו יבש.
ואני עומדת דומם, דומם.
והמזרח קדוש, והמערב כבר אינו בטוח.
ואתה הריבון של הירוק, הכחול, האדום והלבן?.
בעבים הינך מסתתר, מסתגר, מעבר לקשת?
איכה, איכה, איכה?
 

 

 


תפילה של ילדה
© כל הזכויות שמורות
מוצש"ק כ"ח, אלול, תשע" ו. 1.10.16
 
|