סיפורים נוספים:


עמוד הבית » סיפורים » מספרים באתר » שחרזדה הוא הכינוי של רושמת, מתעדת ומספרת מצטיינת באתר.

שחרזדה הוא הכינוי של רושמת, מתעדת ומספרת מצטיינת באתר.

במשך הזמן הולך ומצטבר אוסף סיפורים מרשים של המספרת שחרזדה. מצאנו לנכון לרכז את הסיפורים תחת שם המספרת ועל פי שמות הסיפורים ניתן להגיע למדורים בהם מפוזרים הסיפורים. ראינו דרך זו כנוחה עבור הגולש המתעניין באוסף סיפורים של מספר בודד.

אהבת המלח
חלומו של ראש השוטרים.עוד גירסה של סיפור האוצר. הפעם מאוצר סיפורי עם של יהדות עירק, כפי שנרשם ונשלח על ידי המספרת המסורה שחרזדה.
העורב והעורבנים מאת: שחרזדה.סיפור עם מוסר השכל בין אב לבנים
הרמב"ם ולימודי הרפואה.
המלך, הרמב"ם והחתול.סיפור שנשלח על ידי המספרת והרושמת שחרזדה
על ראש הגנב בוער הכובעסיפור עם עירקי כהגדרתה של המספרת והרושמת שחרזדה.
הזקנה שלא רצתה למותכיצד הערימה הזקנה על מלאך המוות. מספרת: שחרזדה.
האישה המכוערת ואליהו הנביאסיפורה של אישה מכוערת ותפילתה לשמור את אהבת בעלה נענית על ידי אליהו הנביא. רשמה: שחרזדה.
מדוע דאגה האם לבניה?הסיפור נשלח בתגובה לסיפור : "אם ירד גשם אישה בכי ואם לא ירד גשם אישה בכי". המספרת שחרזדה מופיעה בשם זה בפורום מספרי הסיפורים באתר תפוז.
החמור הגנוב.הסיפור נשלח על ידי רושמת הסיפורים והמספרת שחרזדה.
אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בוסיפור עם מפרס. נשלח על ידי הרושמת שחרזדה.
 
|