הסבא לבית משפחת מנדל ובן משפחה. צולם בשנת 1925, בסטשב שבפולניה.

משפחת כהן זיידה מצפת

 את הסיפור תולדות משפחת כהן זיידה כתב אבי ז"ל, איזק כהן זיידה שהיה יליד צפת, דור חמישי בעיר. אני ערכתי והוספתי שינויים קוסמטיים קלים אך השתדלתי להשאיר את הסיפורים, כמו שנכתבו על ידו. "הסיפור התחיל ב- 1840 כשרבי יצחק אהרון הכהן הגיע לצפת מליטא. בגיל קרוב לגבורות עלה לארץ כדי למות ולהיקבר ליד קברות הצדיקים בצפת. מעט ממון היה בידו ונמצאה בתולה בגיל ארבעים שניאותה לדאוג לצרכיו. לאחר זמן נישאה לו. כעבור שנה ילדה שלישיה. שניים מן התינוקות מתו תוך שבוע והשלישי נקרה בשם משה זיידה (סבא ביידיש) כסגולה לאריכות ימים.

כמצופה נתייתם הנער משה כהן זיידה מאביו בגיל צעיר ומשעמד על דעתו, סרב להסתגר בישיבה וללמוד (כמנהג הקהילה האשכנזית, אליה השתייך). ליבו נמשך למדרון, לרחוב הספרדים, לשכונת ה'מוקרים'. המוקרים היו מוליכי פרידות המובילים מטענים מעי ר לעיר, הם היו יוצאי מרוקו, בעלי גוף, גאים. ראוי לציין שלא היו מוקרים ערבים. הובלת דואר וכספים חייבו אמון מוחלט ולא היה מקום להשתמש בשרותיו של מי שאינו מבני ברית. הם גרו מעל בית הקברות העתיק של צפת. שכונתם הייתה שורה של בתים הבנויים בתוך ההר, קומת הקרקע של הבתים הייתה אורווה מרוצפת אבן גלילית קשה ובה אבוסים בנויים אבן. בקומה השניה מעל האורווה גרו בעלי הפרדות. הכניסה לבית עברה דרך האורווה, החצר הייתה מוקפת חומת אבן גבוהה. הנער משה נמשך לפרידות ולבעלי החיים שבחצרות המוקרים ובילה את ימיו ביניהם. משבגר נשא לאישה את שמוחה, בת אחד המוקרים, והצטרף למקצוע . שמוחה ילדה לו ילדים רבים, מהם נותרו בחיים חמישה וכולם דיברו ערבית (שפת אימם) ויידיש (שפת אביהם). כולם גדלו ונהיו לנהגי פרידות. צפת כעיר, גדלה והייתה זקוקה לתחבורה מסודרת וזו סופקה לה באמצעות הפרידות של המוקרים שבמשך הזמן גם החלו להוביל דואר וכספים מביירות לצפת ולירושלים. רשמית השתייך ר' משה לעדה האשכנזית. כספי החלוקה המגיעים לו היו נמסרים כסדרם, פחדו לקפחו. חברתית, נידו אותו האשכנזים והוא עבר להתפלל בבית הכנסת של המוגרבים.

אחד מבניו של ר' משה כהן זיידה היה סבי יצחק (בביתו גדלתי). לסבתי קראו מרים. מעולם לא למדה קרוא וכתוב. לימים ניהלה את כל המשק. כל הכספים היו בידיה ועל פיה יישק דבר. מלחמת העולם הראשונה מנחיתה מכה איומה על עסקי המשפחה. הפרדות מוחרמות לצבא הטורקי וכל הגברים נקראים להתגייס. רובם ברחו, סבי יצחק שהיה אז אב לשני בנים, מחליט להתגייס. הטורקים לקחו את בני הארץ להלחם בטורקיה כדי שלא יוכלו לערוק, סבא יצחק השתתף בקרבות גליפולי ומשנגמרה המלחמה חזר ברגל לצפת. במשך המלחמה נשארה סבתא מרים בצפת עם שני גורי אדם בני 9-10 ועליה פרנסתם. ימי רעב היו אותם ימים בצפת ואנשים גוועו ברחובות בחפשם פת לחם. סבתא מרים קושרת קשרים עם סוחר תבואה ערבי, לוקחת ממנו דורה, יורדת לוואדי לטחון בטחנת המים ואופה עוגות, מצות, ומוכרת בשוק ומזה התפרנסה, היא והילדים כל זמן המלחמה. לזות שפתיים אומרת שהיחסים עם הערבי לא היו עסקיים גרידא. יום אחד נכנס דודה של סבתא להטיף לה מוסר וסיים דבריו בסטירה מצלצלת. לא הספיק להשיב ידו וכבר פגעה בראשו "סורמייה" היא הנעל הגלילית הכבדה מסומרת הסוליות, ולאחריה עוד אחת ועוד אחת. פנה לברוח, רדפו אחריו שני הילדים באבנים עד לבית הקברות ולא הניחו לו עד אשר זב הדם מראשו הפצוע. מאז לא העיז איש לאמר מילה רעה בגנותה.

נגמרה המלחמה, נכנסו האנגלים לארץ. סדר חדש, משטר אחר. חידשו האחים לבית כהן זיידה את המשק. נקנו פרדות מעודפי הצבא הבריטי ושוב החלו להלך בדרכי הגליל. נראה היה שחזרו ימים לקדמותם, אלא שגזירה יצאה מהשלטון "אסור להוביל דואר" והרי הדואר היה עיקר ההכנסה, שמשקלו מועט ושכרו יחסית מרובה, ומה שחמור מכל, נאסר לשאת נשק. הנשק הקלוקל נמסר לשלטונות והמובחר הוחבא בסליקים ובהמשך הועבר ל"הגנה". אבי דוד מספר שבאחת העליות מראש פינה לצפת עצר אותם פטרול הודי (חיילים הודים בשירות הצבא הבריטי) לחפש אם מובילים דואר. המכתבים היו מוטמנים בכד חרס. נטל אבי את הכד בידיו וביקש מאת הקצין הבריטי רשות לקפוץ למעיין למלא מים. מעיין הנמצא כביכול בוואדי. הרשות ניתנה ואבי זינק עם הכד ונעלם בהרים. איסור נשיאת הנשק היה חמור במיוחד כי בטחון בדרכי ההר לא שרר והיו כנופיות שודדים. ב – 1921 עצרו את השיירה בוואדי עמוד כנופייה של ערבים צפתים וגזלו את הפרדות על מטענן. המשטרה הבריטית פתחה בחקירה שנסתיימה ללא תוצאות.

האחים זיהו את השודדים כערבים מהשכונה הכורדית של צפת אולם מפני דרכי שלום טענו באוזני השלטון שלא זיהו איש מהשודדים וכך בא הסוף על ההובלה בפרידות. זו הייתה הפעם הראשונה ואחרונה שנשדדו האחים ורכוש שהיה בידם אבד. הוחלט לחסל את עסקי הפרדות ולעבור לרכב מנועי שהחל להופיע אז בארץ. אבא ודוד משה הוציאו רשיונות נהיגה וקנו מכוניות. סבא וסבתא קנו פרות והפכו את האורוות לרפתות. מאין אמצעי קירור היו חייבים למכור את החלב מיד אחרי החליבה. כל בוקר וערב משנסתיימה החליבה חולק החלב לקליינטים בכדים גדולים של פח כשהמכסה משמש ה"ליטר" למדידה. סבתא ניהלה את חשבונות החלב ואנחנו הילדים עזרנו כל בוקר וערב בחלוקתו.

כאמור מעולם לא למדה סבתא קרוא וכתוב. ביקשה ממני שאלמדנה. ניסינו, לא הלך. המציאה לעצמה סימנים מיוחדים, סימן לקליינט וסימן מיוחד לספרות והייתה רושמת יום ביומו בפנקס קטן. כאשר צריך היה לסכם בסוף החודש ולהגיש חשבון, נעזרה בי ותרגמתי את סיכומיה משפת הסימנים לכתב וספרות מקובלים. גרנו באותם ימים כבר בעיר העילית והבית ברחוב המוקרים שימש רק כרפת ומתבן. כמובן שגרנו בבית אחד עם הסבים וכל המשפחה המורחבת. היינו מתעוררים בארבע בבוקר לחליבה, מדליקים אש, מבשלים קפה של שחרית. כמובן שכל הילדים מתעוררים, איש איש גמר לכתוב את שיעוריו שנדחו מאמש.

פעם אחת גמרו ללגום קפה ויצאו לחלוב. כעבור דקות מספר חזרו בשתיקה, הדליקו שוב את הפרימוס ובישלו פעם שנייה קפה. התדהמה הייתה רבה, כזאת מעולם לא קרה. לשאלותינו, נעננו בגערות. לבסוף נצמדתי לסבי וביקשתי בלחש הסבר: "ראינו אותם" ענה "עברו את הכביש כעדר עיזים". הסבר נוסף היה מיותר. היה ברור לחלוטין ששלושתם ראו רוחות רפאים ואין מה לעשות, אלא לחזור הביתה בכדי לא להפריע לרוחות. למחרת בשעת הצהריים כאשר ישבו ללגום קפה במרכז העיר, סיפר סבא על המחזה הנורא.

"מפקד הנוטרים דאז (בצפת היתה מחלקה של משטרת הישובים העיבריים) ישב ושמע וכמעט נפל על השרפרף מרוב צחוק.  נתכעס סבי ואמר לו: "אמנם ידוע שמהכופרים בעיקר אתה ולעולם אינך מתפלל אבל שלושה אנשים ראינום, האם תכזבנו?" "חלילה" ענה אותו מפקד צעיר, "רק אמור לי, באיזה שעה זה היה?" "בערך בארבע לפנות בוקר" "אמת" ענה מפקד הנוטרים "אז יצאנו עם המחלקה לאש לילה". . .

אבא קנה משאית "ריאו" מעמיס שלושה טון, דודי קנה מונית שברולט מודל 1932. בקיץ הייתה הפרנסה להוביל קייטנים לטיול של יום בגליל. ביקרו בכפר גלעדי, תל-חי, תל אל קאדי ולימים במצודות אוסישקין, דן, דפנה ושאר ישוב שזה עתה עלו על הקרקע. הדוד, אמן הסיפורת היה והסבריו לתיירים טובלו בצ'יזבטים ומעשיות של הזמנים ההם. לאחר מספר נסיעות איתו למדתי על פה כל ההסברים ומשהייתה העבודה רבה, לקחו נהגי טכסי ערבים לאותו מסלול ואותי צרפו לנהג הערבי כמורה דרך. פרנסה כלל לא גרועה לילד בן 10 בתקופת החופש הגדול. זו הייתה פגישתי הראשונה עם הקיבוץ. נהגנו לאכול צהריים בדפנה. התשלום היה בתרומה לקופת קרן קיימת שהייתה תלויה במזכירות. הארוחה דלה הייתה, אלא שלי, כילד הביאו מנה ממטבח הילדים, שכללה גם פרי ועוד תוספת כלשהי. בטוחני שחוויה ראשונית זו של הפגישה עם חיי הקיבוץ היא שהביאה אותי מאוחר יותר להיות חבר קיבוץ. (אבי היה חבר קיבוץ נתיב הל"ה). ,
סיפור זה נשלח אלינו על ידי הרושמת נורית נוי ושובץ באתר ב- יז' שבט, תשס"ח. 27.1.08.


 


סבא יצחק כהן זיידה
© כל הזכויות שמורות

49. איחוד משפחתי?
מאת: רום בכר 09/10/2022
שלום כולם, חגים שמחים אני הנכד של שושנה כהן זיידה, הבת של רחל ומשה כהן. מאוד מרגש, ואם אכן יש קבוצה או מידע נוסף אשמח לקבל🙏
48. מרגש!
מאת: נורית נוי לבית כהן זיידה 20/03/2022
אני רק היום ראיתי את כל התגובות, זה ממש מרגש! הטלפון שלי 052-3315569
47. חידוש קשר
מאת: יהודה כהן זיידה 13/11/2021
בבקשה ליצור קשר ולהעביר מספר טל נייד ואני אצור קשר עם כולם על מנת הפעם באמת באמת ליצור מפגש
46. חיפוש שורשי משפחתי
מאת: און עמליה 07/04/2021
שלום וברכה לכל משפחת כהן זיידה.אני בתו של חיים כהן זיידה ז"ל אח של מיכאל ז"ל ועוד שני אחים מאיר ומשה שעברו לברזיל בילדותם.בניהם של אליהו ואמונה כהן זיידה.אבי נפטר כשהייתי בת 9 כך שלא שמעתי הרבה על השושלת.גם אמו אמונה נפטרה כמה שנים לפניו. אם מישהו מזהה פרטים מוכרים אשמח לשמוע מכם. ידוע לי שנעים,שמעון,צבי היו דודים של אבא.מחכה לתגובות פלאפון 0522845448
45. כהן זיידה
מאת: טלי חכמי 10/09/2020
שלום לכולם! שמי טלי חכמי סבא שלי ז״ל משה מוריס כהן זיידה בן שמחה ז״ל נולד ונפטר בצפת . סבתא שלי רחל רשל כהן זיידה (בן נון)
44. אשמח להשתתף במפגש המשפחתי
מאת: ניצה גרינברג(כהן זיידה) 30/06/2020
שלום רב, רק עכשיו קראתי את הפוסט שפורסם בחודש מאי 2020..אני הבת של אליהו כהן זיידה השוטר. אשמח לפרטים לגבי המפגש המשפחתי. הטלפון שלי הוא 0506377171.
43. הגיע זמן למיפגש
מאת: יהודה כהן זיידה 03/05/2020
לכל בני המשפחה בואו נרים מפגש שם המשפחה הולך לפנינו לאורך הרבה שנים , צרו קשר 0503008070
42. סמדר- שלמה ובלה כהן זיידה.
מאת: סמדר כהן זיידה 18/04/2020
שלום לכם,משפחת כהן זיידה לדורותיה!!!! צר לי שנחשפתי לתכתובת זו רק כעת, אשמח אם בני משפחה נוספים יקראו את הודעתי, ו"נעיר" את בני המשפחה.
41. עוד סיפורים
מאת: יהודה עצבה 19/02/2020
שלחו עוד סיפורים שאתם מכירים על דמויות ומעשים הקשורים לילדותכם, לצפת ולמשפחתכם ואשמח לשבץ באתר הסיפורים. בברכה: יהודה עצבה מנהל האתר - 0544703681
40. הכרתי את כל משפחת זיידה
מאת: יעקב ( סרור) צרור 19/02/2020
הייתי בן בית בבתו של יהודה ואמונה ,הבן הבכור ) ג׳זל) צבי מאשתו הראשונה של יהודה .מאישתו השניה היו שמעון,אליהו,נעים,סימה,מיורה,אברהם,שלמה,ומרגלית יש לי הרבה סיפורים על כל אחד ואחד מהמשפחה ,אגב הייתי עם אליהו במשטרת ישובים עברים בצפת ,יש לי עליו סיפורים,על מיורה ,נעים ועוד,אני זוכר את הריו שקנה דוודו,אני ואבי התפללנו בבית כנסת הארי עם מוישלה ואביו יש הרבה מה לספר ,חיבוק לכל משפחת זיידה היקרה
39. צאצא לבית זיידה
מאת: יהודה אביב 04/11/2019
שלום רב אני נינו של ג'דיידה בנה של שמחה כהן זיידה ז"ל ,משה ורחל הם סבא וסבתא שלי , התרגשתי לקרוא את המאמר , וכן להכיר משפחה ענפה שורשית מזקני צפת , אפשר לשלוח מייל ל yud.aviv@gmail.com
38. עץ שורשים כהן זיידה
מאת: איתן כפיר 29/07/2019
שלום לכם יש לכם משפחה מדהימה בניתי לכם עץ משפחה של כל השושלת עד ליטא מוזמנים לשלוח אלי את כתובת המייל שלכם ואני ישלח לכם קישור כניסה מאובטח. האתר פרטי. תודה איתן. 0523770791
37. משפחת כהן זיידה מצפת
מאת: דיקלה כהן זיידה ביטון 10/11/2018
שמי דיקלה אני ביתו של יגאל כהן זיידה בנם של משה ורחל ונכדם של יצחק (ג'דיידה) ומרים. סיפור די מוכר על פי חלק מסיפוריי הילדות של אבי לצערי מעולם לא סופר על אח נוסף לסבא משה, (ידענו שיש משפחה נוספת כהן זיידה רק לא ידענו בדיוק את הקירבה)אשמח להכיר אתכם.הנה כתובת המייל שלי:diklabit1909@gmail.com
36. באהבה
מאת: יהודה כהן זיידה 15/08/2017
שלום לכולם ,! רובכם כותבים בשמחה ומבקשים להיות בקשר אך אין מספרי טלפון אשמח לרכז וליצור קבוצה בנייד המשך יום טוב יהודה - מכנרת המושבה
35. משפחת כהן זיידה
מאת: שרהלה לוי חצבאני 19/03/2017
שלום לכל המגיבים, התרגשות זו מילה פיצפונת לעומת מה שאני מרגישה כשקראתי את המאמר והתגובות. אני בתה של סימה כהן זיידה, בתם של אמון-עמליה ויהודה כהן זיידה. רק היום הגיע אלי המאמר מאת בת דודתי ורד, הבת של מרגול כהן זיידה אחותה של סימה ז"ל ובתם של אמון ויהודה כהן זיידה. רשמח מאד להשאר בקשר עם מי שמעוניין. טל. שלי: 054-7948555. מחכה להמון טלפונים מכם. שמרו על עצמכם ולכולכם שבוע טוב והמון דברים טובים. שרהלה
34. היכן קבור אליעזר כהן זיידה.
מאת: יגאל מירון 09/10/2016
שלום. אני יגאל בן של סימה ביטון בת של אסתר כהן זיידה. אליעזר הוא אח של אסתר , גולדה מאותה האמא. האם מישהו יודע היכן קבור אליעזר. תודה 0506241555 יגאל
33. חג שמח ושנה טובה
מאת: יהוהכהן זיידה בן מאיר ללא תוכן 30/09/2016
32. מושיקו כהן(moshe cohen) פיסבוק
מאת: משה מושיקו כהן 24/02/2016
אני דור 7 בצפת הבן של ינקלה כהן זיידה הנכד של משה כהן.הבן של יצחק. זה מה שאני יודע אשמח לקבל פרטים
31. שלום לבני משפחתי...
מאת: מאיר סלע (ביטון) 25/10/2015
שלום רב, שמי מאיר סלע - לשעבר ביטון - אנוכי הנכד של אסתר ביטון לבית כהן-זיידה. האימייל שלי : Meyer.sela@gmail.com אשמח לקבל כל מידע על השורשים של המשפחה.
30. שורשים
מאת: יהודה כהן זיידה 22/08/2015
שלום רב למשפחת כהן זיידה - ברצוני להקים עץ משפחה ואשמח לקבל פרטים מדוייקים -שמות -שם ההורים -שם הסבא כמה שיותר פרטים על מנת שנוכל לשייך ניתן ליצור קשר לנייד 050-3008070
29. לכלל צאצאי משפחת כהן זיידה
מאת: יהודה כהן זיידה 27/03/2014
יש לי כוונה לפתוח קבוצה בפייסבוק "משפחת כהן זיידה לדורות" אשמח לתגובותיכם במייל zeidatop@wall.co.il
28. נכד למיכאל כהן זיידה
מאת: שמוליק גל 13/03/2014
שלום לכל שבט כהן זיידה. הנני נכדו של מיכאל כהן זיידה עליו השלום, שהיה קצין מכס בכיר בחיפה והיה נשוי לרבקה ,ובנה של לבנה. בימים אלו אני עסוק בחיפוש שורשיי המשפחה.אודה מאד על קבלת כל אינפורמציה שהיא על השושלת עד ליטא. שמוליק 0542529189 מייל gsamuelster@gmail.com תודה רבה
27. משפחת כהן זיידה מצפת
מאת: ניצה גרינברג (מקודם כהן זיידה) 10/12/2013
אני בתו של אליהו כהן זיידה, סבי יהודה כהן זיידה אחיו של יצחק כהן זיידה, אני מבקשת מכל מי שמכיר שיצור ליצור קשר.
26. משפ. זיידה
מאת: פרידה כהן 27/11/2013
שמי פרידה אני הנכדה של נחמן כהן זיידה. שם אבי יוסף משה כהן זיידה אשמח לקבל עוד אינפורמציה
25. משפחת כהן זיידה מצפת
מאת: ניצה 15/09/2013
שכחתי לציין שהיה לאבי אח נוסף בשם יעקב שלא חי בארץ והכרתי אותו מביקורים בארץ וכמובן שכחתי אח נוסף בשם נעים ואח בשם צבי .
24. משפחת כהן זיידה מצפת
מאת: ניצה 15/09/2013
שלום לכולם, רק עכשיו ראיתי את התכתובות לגבי קרובי משפחתי, אני בתו של אליהו כהן זיידה אח של מאיר כהן זיידה ונכדה של יהודה ואמון כהן זיידה, בנוסף למאיר היו לאבי אחים נוספים: שמעון , שלמה, אברהם, מרגלית, סימה , מי שמכיר - אנא צרו קשר .
23. יוהנסבורג דרום אפריקה.
מאת: יעקב סרור 26/03/2013
ליהודה שלום. אני חברו הטוב של אביך מאיורה וגם של דודך נעים וגם דודך מצד אמך יצחק פרגון אוכל לספר לך הרבה על קונדסי אביך,כתוב בבקשה מה שלום אמך,מחכה לתשובה יעקב.
22. משחת כהן זיידה.
מאת: גדעון פרג'ון ללא תוכן 16/05/2013
21. יצירת קשר עם יעקב סרור חבר
מאת: יהודה כהן זיידה 02/06/2013
יעקב שלום רב שמחתי לקרוא את שכתבת שלח לי מייל ונוכל להכיר zeidatop@walla.co.il טלפון נייד 050-3008070 שבוע טוב
20. חידוש קשרי משפחה
מאת: יהודה כהן זיידה 02/06/2013
אשמח לרכז את רשימת קרובי המשפחה צרו קשר למייל zeidatop@walla.co.il
19. יש רכוש על שם כהן זיידה
מאת: אבי 31/10/2011
שימו לב נפלה שגיאה בכתובת הנכונה avygur@gmail.com
18. נכדת כהן זיידה
מאת: נכדת כהן דייזה 08/09/2011
סבא שלי ז"ל גם כן נולד בצפת, ממה שאני הבנתי הייתה משפחה אחת העונה על השם משפחה כהן זיידה, או שאני טועה... שמו היה שמעון כהן זיידה... אשמח לקבל מידע
17. יש רכוש על שם כהן זיידה
מאת: אבי 31/10/2011
מי שמכיר יורשים או הוא עצמו יורש של אליהו כהן זיידה בן יהודה ת.ז מסתיים 553 משה כהן זיידה בן יהודה תז מסתיים 039 או אליעזר כהן זיידה בן יהודה או כהן זיידה יעקב בן יהודה כנראה כולם אחים נא להתקשר אל: avygur@gmauil.com בהצלחה אבי
16. צאצאית משה זיידה
מאת: מעיין 20/04/2011
טוב לדעת שיש לי שורשים בליטא
15. צאצאית של משפחת כהן זיידה
מאת: אסתי שטיינר 24/04/2011
אבא שלי הוא הבן של נחמן כהן זיידה אם אני לא טועה הוא אחד מחמשת הבנים של משה כהן זיידה. אשמח לקבל פרטים נוספים.
14. לרינה
מאת: משה כהן זיידה 23/03/2011
סבתי היא חותו של אביך נעים את מכירה אותי
13. בן משפחה
מאת: משה כהן זיידה 23/03/2011
אני נכדם של רבקה ודוד כהן זיידה אשמח ליצור קשר עם שאר המשפחה
12. היסטוריה זהה
מאת: בונומו רינה-כהן זיידה 12/02/2011
רינה כהן זיידה בת נעים התרגשתי לקרוא את הסיפור שכן גם סבי יהודה גר בצפת מעל בית הקברות
11. בן משפחה
מאת: שרון הראל 28/10/2010
אבא שלי, אליהו הראל (ינוכא) הוא בן של גולדה כהן זיידה. אבא חלה באלצהיימר ובשנה שעברה לקחתי אותו לצפת לחפש את הקברים של אבות משפחת כהן זיידה. הייתי שמח להכיר ולקבל פרטים על מי שמכיר את גולדה, אסתר, רבקה. הטלפון שלי: 054-6739708 והמייל שלי הוא: sharon.harel@galtronics.com
10. בני משפחה קרובים רחוקים
מאת: יהודה כהן זיידה 14/10/2010
אני יהודה כהן זיידה בנו של מאיר כהן זיידה זכרו לברכה מבקש מכל הקרובים ליצור קשר 054-6664188 תודה
9. חבר של יהודה כהן זיידה
מאת: דודו אוחיון 01/10/2010
מכיר את המשפחה עשרות שנים משפחה מדהימה הסיפור משקף את הנחישות וההתמודדות העצומה זה עשרות שנים ישר כח.
8. תולדות המשפחה
מאת: מרגלית כהן זיידו 20/05/2010
שלום, אני הבת של דוד כהן זיידו, וסבי הוא יעקב כהן זיידו. האם אנחנו מאותה משפחה? אשמח לשמוע עוד.
7. לגיתית אפללו כהן זיידה
מאת: נורית נוי 22/05/2010
שלום גיתית, סליחה על התגובה המאוחרת, רק היום יהודה יידע אותי שיש תגובות על הסיפורים של אבא שלי. אין לי מושג איך לענות לך ישירות, אולי יהודה עצבה יכול לתת לך את המייל שלי. אני לא מכירה בכלל את כל הצד שלך של המשפחה, אבל בצד שלי יש הרבה ובטח כולם ישמחו לשמוע עליכם. נורית כהן זיידה - נוי
6. ליהודה כהן זיידה
מאת: נורית נוי; 22/05/2010
ראה את תגובתי לגיתית, בקש מיהודה עצבה את המייל שלי. נורית
5. לעדינה
מאת: נורית נוי 22/05/2010
שלום עדינה, האם את עדינה, בתם הבכורה של זאכי וטובה כהן זיידה? כי אם כן אני זוכרת אותך מילדותי. צרי קשר. נורית
4. למרגלית כהן זיידו
מאת: נורית נוי 22/05/2010
שלום מרגלית, אני לא יודעת אם אנחנו שייכות לאותה משפחה. את יכולה לתת לי עוד פרטים, מקומות, שמות - בקשי מיהודה עצבה את המייל, אני לא אוהבת לפרסם את המייל שלי ברשת. נורית
3. סבא רבא שלי
מאת: עדינה כהן מרדכי 12/01/2010
יהודה יקר זה שנים רבות שלא ניפגשו הסבא רבא שלי היה סבך התמונה המתנוססת כאן גרמה לי להזיל דמעה אני מתגעגעת לצפת של ילדותינו צור קשר
2. בן משפחה
מאת: יהודה כהן זיידה 01/01/2010
אני בן משפחה- נכדו של יהודה כהן זיידה ובנו של מאיר כהן זיידה מנוחתו עדן ברצוני להוסיף עוד מיידע צרו קשר
1. סיפור מדהים
מאת: גיתית אפללו-כהן זיידה 05/09/2009
נהנו ליקרוא את הסיפור,במיוחד שזה מסופר על סבתא רבה שלי ועל סבא שלי משה.(משפחת כהן זיידה)-יגאל כהן זיידה.
 
|