ציפור חירשת

נכתב על ידי: יהודה עצבה

קריאה: יהודה עצבה:

אנו מביאים קטע קריאה קצר מתוך הספר החדש 'ציפור חירשת' על ידי יהודה עצבה.


© כל הזכויות שמורות
כו', שבט, תשע"ג. 6.2.13
1. ציפור חרשת
מאת: אורה-חצר הישוב הישן 15/02/2013
מקסים!!!
 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|