סיפורים נוספים:
הקופות בקולנוע עדן לשעבר. צילום: יהודה עצבה

הדגים שיצאו ממסך הקולנוע

מספר: ציון שושן:


הדגים. צילום: יהודה עצבה
© כל הזכויות שמורות
כד', חשון, תשע"ב. 24.11.11
 
|