תוצאות חיפוש

מילת חיפוש:


התקבלו 48 תוצאות:

לך לאומן שעשני

מתוך הסיפור אנו  למדים לקבל ולכבד כל אדם כעצמנו הסיפור מובא במלואו מן המקורות מסכ...

מעשיות רבי חנינא בן דוסא.

סיפורים קצרים מן המקורות הממחישים עד כמה גדולה ענוותנותו ועניותו של רבי חנינא בן דוסא

המתנה של דיזינגוף

סיפור זה סופר לי בטלפון על ידי חסיד ברסלב על מנת להבהיר לי את חשיבותם של המקורות

שורשים מאת יוסף המספר

בפגישה מקרית בחודש מאי 2012 ברחוב הלני המלכה עם יוסף המספר עלה הסיפור מפי יוסף בהקשר ...

כלה נאה וחסודה

הסיפור תועד בתום תכנית רדיו בבנין קול ישראל בירושלים המספרת היא אילנה אבישר המביאה סי...

שליח השוק

המספר אלי רסקין מורה דרך במקצועו ומשתתף בסדנה למספרי סיפורים קרוב בליבו אל סיפורי המק...

העצים והברזל

אנו מביאים את האגדה העצים והברזל המבוססת על האגדה מתוך ספרו של י ב ליבנר כל אגדות י...

אגדות ישראל: המים וגרגרי החול

מובאת גירסה מצולמת של הסיפור המים וגרגרי החול כפי שמופיעה בספרו של י ב ליבנר כל אגדו...

סיפורה של מאפיית לנדנר בשכונת בית ישראל בירושלים

המספר מתי לנדנר מביא מעט פרטים מסיפור ייסוד המאפייה של סבו בירושלים הוא משלב בסיפור פ...

עין לא תשבע

המספר זאב הולין מביא גירסה נוספת לסיפור על מעשה העין

איש הדפוס מהתחנה המרכזית בתל אביב

המשורר ישראל אושרי אשר עלה כילד מתימן מביא בפנינו מעט מסיפורו ושירתו בבית הדפוס הקטן ...

סיפורים לבובי - בריאת העולם. היום הראשון

אנו פותחים בסדרת סיפורים לילדים מהמקורות הפעם נביא את סיפורו של היום הראשון בבריאת הע...

אתונו של רבי פנחס בן יאיר

רבי פנחס בן יאיר היה תנאי מהדור הרביעי היה מקושר קשרי משפחה עם רבי שמעון בר יוחאי סיפ...

נח והיין

סיפור המעשה של נח כשבא ליטע כרם כפי שמופיע במדרש תנחומא התייחסות לסיפור כחלק מסיפורי ...

הנסיך, הנסיכה, הנמיה והבור.

סיפור זה נשלח על ידי הרושמת מיטל עוזרי ששמעה את הסיפור מפי סבתה חשוב לציין כי הגירסה ...

מעשה העין

סיפור מיוחד המצוי במקורות בים ובספר האגדה המביא אחד מן הסיפורים הקשורים במצביא המהולל...

האור

סיפור האור הוא אחד מסיפורי הבריאה כזכור נבראו המאורות ביום הרביעי בסיפורי הבריאה מוזכ...

אור השם

המספרת והרושמת נחמה כהן מביאה בפנינו עוד סיפור מהמקורות והפעם עם זיקה לעשרת ימי תשובה

אדם וחוה. ( השתלות )

אנו ליקטנו מעט מידע סיפורי על בריאתה של חוה כמשלימה את בריאת האדם

אליהו הנביא

עוד אחד מהסיפורים הרבים אודות דמותו של אליהו הנביא המופיע בחלום מסופר בפי המספרת המוכ...

המים וגרגרי החול

סיפור זה הבא להמחיש את כוחה וחשיבותה של האחדות גרעין סיפור זה לקוח מתוך " כל אגדו...

העיזים שהביאו דובים בקרניהן

בסוגיה במסכת תענית דף כה א מובא מעשה פלאי אודות עזיו של ר חנינא המקור כתוב בארמית ואנ...

רבי חנינא בן דוסא והחברבר

סיפור זה לקוח "מאוצר האגדה" קובץ א מני קדם כל כתבי מיכה יוסף ברדיצ בסקי כרך ראשון תרע...

מעשה בשמן

המספר יעקב גל מביא לנו את סיפור השמן מהמקורות   לפי מנחות דף פה ד" ה תנו רבנן...

הברז ( גירסת זיכרון יעקב )

"הברז" נשלח על ידי אלי אברהמי הסיפור במקור "המתנה של דיזינגוף" סופר ליהודה עצבה על יד...

הזאב המדבר

סיפור זה נרשם מ"אוצר האגדה" קובץ א מני קדם בתוך כל כתבי מיכה יוסף ברדיצ בסקי ברלין תר...

המשאלה.

סיפור המשאלה שביקש יהודי עיוור מאליהו הנביא

משל החיגר והסומא

משל החיגר והסומא מתוך ספרות חז" ל מתוך מבחר סיפורי מופת ומשל המתבלים ארמית ועברית...

על מה העולם עומד

מובא כאן עיבוד ללשון ימינו של מעשה אדריאנוס ועקילס אַקִילַס כפי שמובא במדרש תנחומא

הניסים של חוני המעגל

נס הורדת הגשמים ונס התרדמה שנפלה עליו למשך שבעים שנה

מעשה החולדה והבור על פי גירסת רש"י.

מעשה מיוחד זה מופיע במקורות אחדים שובץ באתר בז אייר תשס" ז 25 4 07

מעשה הצרעה, העכביש ודוד המלך.

סיפור הצלה פלאי של דוד המלך הבורח מפני שאול ההצלה באה על ידי העכביש והצרעה כפי שיסופר

נחום איש גמזו

שמו של נחום איש גמזו הפך לסמל על מנת להבין כי כל דבר שקורה בעולמנו הוא לטובה ועל כך י...

סיפורו של איוב

איוב הוא סיפור על אדם שיש לו הכל ומאבד את הכל האם אלה צרופי מקרים או שיש יד מכוונת זה...

תרנגולת מתנה למלך שלמה

עוד אחד מן הסיפורים המיחסים לחוכמתו של שלמה המלך ישנן גירסאות רבות לסיפור חוכמה עממי ...

גבר מניק

הפעם אנו מתוודעים לסיפור יחיד ומיוחד במינו שהמספר מוטי דסקין מביא בפנינו הסיפור נולד ...

המתנה של דיזינגוף

סיפור זה סופר לי בטלפון על ידי חסיד ברסלב כאשר בסופו של הסיפור מסקנתו שאם ברצוננו לשת...

אדם וחוה.

מעט ממה שנאמר על יצירת אדם וחוה באגדה ובמדרש

איך זה שכוכב אחד קטן מעז

המספרת והרושמת נירית לופטוס ילידת ירושלים מתארת בגעגוע את הווי הילדות בשכונת בית הכרם...

מאפייני הסיפור העממי

הסופר והמשורר בלפור חקק כותב " בעבר שימשתי כמפקח על המכונים הציוניים למורשת יהד...

שירת העשבים

החוקר והסופר ד" ר יואל רפל מביא בפנינו    את שירת העשבים מקורותיו ותכניו ...

תשעה באב בתנועה הקיבוצית

אשר יובל יליד קיבוץ שדה אליהו מראשוני אנשי המחשבים בישראל בשנות השישים של המאה שעברה ...

לקראת כלה, סיורים בנחלאות

המספר ומורה הדרך בועז ניסן מביא בפנינו מעט מעולם הסיורים שלו בשכונות ירושלים

האינטרנט כמספר העממי בעת החדשה

אנו מביאים כתבה ראשונה בסדרת כתבות אשר תעסוק בהשפעת המחשב על מסורת הסיפור העממי בחברה...

על שכונת הפחים

הפעם אני מביא סיפור שנכתב והוקלט במסגרת הפינה האישית שלי ברשת מורשת נושא הסיפור שכונת...

קופסת הכסף שהצילה

סיפור מיוחד המבוסס על מעשה שהיה עיקר המעשה שמעתי מידידי הרב ישראל גליס שאביו ניצל מפג...

מספר הסיפורים הראשון שלי

סבא מספר הסיפורים הראשון שלי וארון הספרים היהודי בביתינו

אם יש את נפשך לדעת.

שירו של ביאליק מיוחס לשירי בית המדרש הישן ביאליק מדבר בשבח העוז ותעצומות הנפש הבאות מ...
 
|