תוצאות חיפוש

מילת חיפוש:


התקבלה תוצאה אחת:

בוכה בסתר

המשורר יוסף עוזר מביא הפעם שיר המבטא את הכאב שחש בעת קליטת ילדיו בבתי הספר הוא גם מבי...
 
|