תוצאות חיפוש

מילת חיפוש:


התקבלו 30 תוצאות:

לך לאומן שעשני

מתוך הסיפור אנו  למדים לקבל ולכבד כל אדם כעצמנו הסיפור מובא במלואו מן המקורות מסכ...

מעשיות רבי חנינא בן דוסא.

סיפורים קצרים מן המקורות הממחישים עד כמה גדולה ענוותנותו ועניותו של רבי חנינא בן דוסא

כלה נאה וחסודה

הסיפור תועד בתום תכנית רדיו בבנין קול ישראל בירושלים המספרת היא אילנה אבישר המביאה סי...

העצים והברזל

אנו מביאים את האגדה העצים והברזל המבוססת על האגדה מתוך ספרו של י ב ליבנר כל אגדות י...

אגדות ישראל: המים וגרגרי החול

מובאת גירסה מצולמת של הסיפור המים וגרגרי החול כפי שמופיעה בספרו של י ב ליבנר כל אגדו...

אתונו של רבי פנחס בן יאיר

רבי פנחס בן יאיר היה תנאי מהדור הרביעי היה מקושר קשרי משפחה עם רבי שמעון בר יוחאי סיפ...

נח והיין

סיפור המעשה של נח כשבא ליטע כרם כפי שמופיע במדרש תנחומא התייחסות לסיפור כחלק מסיפורי ...

הנסיך, הנסיכה, הנמיה והבור.

סיפור זה נשלח על ידי הרושמת מיטל עוזרי ששמעה את הסיפור מפי סבתה חשוב לציין כי הגירסה ...

מעשה העין

סיפור מיוחד המצוי במקורות בים ובספר האגדה המביא אחד מן הסיפורים הקשורים במצביא המהולל...

האור

סיפור האור הוא אחד מסיפורי הבריאה כזכור נבראו המאורות ביום הרביעי בסיפורי הבריאה מוזכ...

אליהו הנביא

עוד אחד מהסיפורים הרבים אודות דמותו של אליהו הנביא המופיע בחלום מסופר בפי המספרת המוכ...

המים וגרגרי החול

סיפור זה הבא להמחיש את כוחה וחשיבותה של האחדות גרעין סיפור זה לקוח מתוך " כל אגדו...

העיזים שהביאו דובים בקרניהן

בסוגיה במסכת תענית דף כה א מובא מעשה פלאי אודות עזיו של ר חנינא המקור כתוב בארמית ואנ...

רבי חנינא בן דוסא והחברבר

סיפור זה לקוח "מאוצר האגדה" קובץ א מני קדם כל כתבי מיכה יוסף ברדיצ בסקי כרך ראשון תרע...

הזאב המדבר

סיפור זה נרשם מ"אוצר האגדה" קובץ א מני קדם בתוך כל כתבי מיכה יוסף ברדיצ בסקי ברלין תר...

המשאלה.

סיפור המשאלה שביקש יהודי עיוור מאליהו הנביא

משל החיגר והסומא

משל החיגר והסומא מתוך ספרות חז" ל מתוך מבחר סיפורי מופת ומשל המתבלים ארמית ועברית...

על מה העולם עומד

מובא כאן עיבוד ללשון ימינו של מעשה אדריאנוס ועקילס אַקִילַס כפי שמובא במדרש תנחומא

הניסים של חוני המעגל

נס הורדת הגשמים ונס התרדמה שנפלה עליו למשך שבעים שנה

אדם וחוה. ( השתלות )

אנו ליקטנו מעט מידע סיפורי על בריאתה של חוה כמשלימה את בריאת האדם

מעשה החולדה והבור על פי גירסת רש"י.

מעשה מיוחד זה מופיע במקורות אחדים שובץ באתר בז אייר תשס" ז 25 4 07

מעשה הצרעה, העכביש ודוד המלך.

סיפור הצלה פלאי של דוד המלך הבורח מפני שאול ההצלה באה על ידי העכביש והצרעה כפי שיסופר

נחום איש גמזו

שמו של נחום איש גמזו הפך לסמל על מנת להבין כי כל דבר שקורה בעולמנו הוא לטובה ועל כך י...

סיפורו של איוב

איוב הוא סיפור על אדם שיש לו הכל ומאבד את הכל האם אלה צרופי מקרים או שיש יד מכוונת זה...

תרנגולת מתנה למלך שלמה

עוד אחד מן הסיפורים המיחסים לחוכמתו של שלמה המלך ישנן גירסאות רבות לסיפור חוכמה עממי ...

גבר מניק

הפעם אנו מתוודעים לסיפור יחיד ומיוחד במינו שהמספר מוטי דסקין מביא בפנינו הסיפור נולד ...

אדם וחוה.

מעט ממה שנאמר על יצירת אדם וחוה באגדה ובמדרש

איך זה שכוכב אחד קטן מעז

המספרת והרושמת נירית לופטוס ילידת ירושלים מתארת בגעגוע את הווי הילדות בשכונת בית הכרם...

מאפייני הסיפור העממי

הסופר והמשורר בלפור חקק כותב " בעבר שימשתי כמפקח על המכונים הציוניים למורשת יהד...

לקראת כלה, סיורים בנחלאות

המספר ומורה הדרך בועז ניסן מביא בפנינו מעט מעולם הסיורים שלו בשכונות ירושלים
 
|