תוצאות חיפוש

מילת חיפוש:


התקבלה תוצאה אחת:

בז לרעהו חסר לב - ואיש תבונות יחריש

המספר הירושלמי ציון שושן מזכה אותנו בפתגם מתוך ספר משלי בז לרעהו חסר לב ואיש תבונות ...
 
|