תוצאות חיפוש

מילת חיפוש:


התקבלה תוצאה אחת:

כל נדריי

בשירה כל נדריי מביאה אותנו המשוררת לתפילת כל נדרי כפי שהיא חשה אותה במילותיה שלה המשו...
 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|