' שמחה רז. ליד דיוקן של רייב אריה לוין. ציור: רות גילה.

עמוד הבית » סיפורים » סיפורי ירושלים » הרב שמחה רז וסיפוריו » מסיפורי ר' שמחה רז, על רייב אריה לוין

מסיפורי ר' שמחה רז, על רייב אריה לוין

בתיקייה זו נרכז את מרבית הסיפורים שתועדו על ידי יהודה עצבה מפי הרב הסופר שמחה רז. עד כה הוציא הסופר שמחה רז עשרים ושישה ספרים ובהם סיפורים רבים אודות הרב אריה לוין, מעשיו וחסידותו ודמות המופת שבו. אנו נתמקד בסיפורים הקשורים בדמותו של הרב הצדיק כפי שמצטיירת מתוך סיפוריו של הסופר שמחה רז, על סמך היכרותו רבת השנים עם רייב אריה לוין שכונה 'רב האסירים' על שום שהקפיד לבקר את אסירי המחתרות ולקיים מצוות רבות אחרות עד שהפך לסמל ולדוגמה ביישוב המתחדש.
הביקור אצל הרבי מלובביץ וסיפורי הרב אריה לוין.הרב שמחה רז מביא רשמים מביקורו אצל הרבי מלובביץ', כאשר הביקור מתארך מאוד משום שהרבי מלובביץ' מבקש לשמוע עוד ועוד סיפורים על הצדיק רייב אריה לוין.
אחד מ-לו' צדיקים.הסופר והמספר ר' שמחה רז מביא עוד אחד מן הסיפורים המאירים את צניעותו וענוותנותו של הרב אריה לוין. את הסיפור שמע מפי הסופר חיים באר יליד ירושלים.
מתנת הויתור

הסופר והמספר ר' שמחה רז מביא עוד אחד מהסיפורים שסבבו את דמותו הפלאית האנושית והפשוטה של ר' אריה לוין. בסיפור זה הוא מביא את סוד קיומו של שלום הבית במשפחה.

מעשה שאירע בבית כנסת הנשיא בירושליםהסופר שמחה רז לבית רקובר, הוציא ספרי מעשיות רבים ובהם סיפורי הרב אריה לוין, עולם הזה עולם הבא ומעשיות חסידים רבות, מספר סיפור זה ליהודה עצבה באחת מתכניות הרדיו. התכנית שודרה ב- ט', כסלו, תשע. 26.11.09...
 
|