הרושמת שחרזדה

הגשמת חלום: מאת שחרזדה.

מעשה בנער, שהיה רועה צאן, כל בוקר היה יוצא עם הצאן למרעה, שוכב מתחת לעץ ושוקע בחלומות.

יום אחד חלם חלום, והחליט לעשות משהו למימושו של החלום. החליט לנסות ולהגשים את החלום. בערב  כשחזר עם הצאן

ביקש מאביו רשות לצאת אל העולם הגדול ולמצוא את  האושר ואולי גם עושר.  הסכים האב והבן יצא עם שחר לדרך. החליט ללכת לעיר הגדולה, עבר דרך היער.  עם ערב, בהיותו עייף  טיפס על עץ גבוה והחליט לישון שם עד הבוקר. אך בחצות הלילה התעורר לשמע קולות מריבה שנשמעו מתחת לעץ שישן עליו. הביט למטה וראה שלושה אנשים רבים ביניהם, על מכנסיים, נעליים וחרב, הריב הלך וגבר עד שהפך למאבק אלים עד מות. ושלושת האנשים הרגו אחד את השני.

בבוקר ירד הנער מעל העץ, לבש את המכנסיים, שם ידו בכיס ימין ו..הוציא משם חופן דינרים מזהב, שם ידו בכיס שמאל וגם שם היו דינרי זהב לרוב. נעל את הנעליים ופלא.. כל צעד שעשה הקפיץ אותו עשרה צעדים.


לפתע נשמעו קולות קריאה לעזרה, הניף את החרב וגדוד של חיילים התייצב לידו וחיכה למוצא פיו. הוביל הנער את החיילים לעזרת האנשים שצעקו לעזרה, היו אלה הזקן ובתו ושומר ראשם אשר שודדים  התנפלו עליהם, שדדו אותם ורצו להרגם. ראו השודדים את הנער עם החרב ואת החיילים וברחו משם. האנשים שניצלו הודו לנער על העזרה וסיפרו לו, שהזקן הוא מלך שהודח עי" השרים שלו. בקושי רב הצליחו לברוח עם הבת והמשרת הנאמן. הנער הציע למלך לחזור לעיר הבירה ובעזרתו לכבוש אותה בחזרה.

וכך היה.  המלך חזר לשלוט, הרועה התחתן עם הנסיכה, והפך להיות גם עשיר וגם מאושר.

כל זה בזכות הרצון שלו להגשמת חלום. לקום ולעשות ולא לשבת לחלום ולחכות.
 

סיפור זה נשלח על ידי הרושמת המצטיינת שחרזדה.הסיפור שובץ באתר בל', ניסן, תשס"ז. 19.4.07.

הערה: כל הזכויות שמורות על כל המשתמע מכך.


© כל הזכויות שמורות

הוספת תגובה
שם:
דואר אלקטרוני:
כתובת זאת לא תוצג באתר
כותרת:
תוכן: 
|