סיפורים נוספים:
המספר בטיול באיזור יד קנדי בירושלים

סיפורים בשלב התיעוד

מרבית סיפוריו יגעו בהווי החיים בירושלים בשנות החמישים והשישים. "הרחצה השבועית" הלבוש. התנור השכונתי ועוד.

© כל הזכויות שמורות

הוספת תגובה
שם:
דואר אלקטרוני:
כתובת זאת לא תוצג באתר
כותרת:
תוכן: 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|