שלום יעקב אברמוביץ, הוא מנדלי מוכר ספרים.

'מסעות בנימין השלישי' למנדלי מוכר ספרים. פרק א'.

נכתב על ידי: שלום יעקב אברמוביץ, הוא מנדלי מוכר ספרים.

מספר: יהודה עצבה:

אמר מנדלי מוכר-ספרים:
יתברך הבורא וישתבח היוצר, שהוא מנהיג את הגלגלים בעולמות העליונים ואת בריותיו בעולם התחתון ומבין לכל הליכותיהם. אין לך עשב שאין לו מלאך, שמכהו ואומר לו: "גדל!" ואם עשב כך, קל-וחומר בן-אדם, וקל-וחומר בן-בנו של קל-וחומר אדם מישראל. אין הדיוט קופץ בראש, אין שוטה נעשה פלא-יועץ, ואין עם-הארץ – חסיד ובור – משכיל אצלנו, אלא עד שכל אחד ואחד מהם המלאך שלו מכהו וכופאו להיות מה שהוא. אף קבצנינו, ארחי-פרחי שלנו, מלאכי-השרת מכים אותם ואומרים להם: "פרו-ורבו, קבצנים! בית-יעקב, לכו – וחזרו על הפתחים!"...

 
 לסיפור כולו, מתוך  'פרויקט בן יהודה'.
 
http://benyehuda.org/mos/binyamin.html#intro
 

ח.נ. ביאליק, מ.בן עמי, שלום עליכם ומנדלי מוכר ספרים.
© כל הזכויות שמורות
טז, אייר, תשס"ט. 10.5.09
הוספת תגובה
שם:
דואר אלקטרוני:
כתובת זאת לא תוצג באתר
כותרת:
תוכן: 
|