מה מצא העני. מספר: אמיר חרש.

נכתב על ידי: אמיר חרש

מספר: אמיר חרש:

מעשה בעני ובעשיר ומוסר ההשכל ביניהם.

הקבצן
© כל הזכויות שמורות
ד', ניסן, תשס"ט.29.3.09
הוספת תגובה
שם:
דואר אלקטרוני:
כתובת זאת לא תוצג באתר
כותרת:
תוכן: 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|