צילום חזית בית הכנסת במרכז פתח תקוה.

נפוליאון והיהודים

נכתב על ידי: יהודה עצבה

מספרים שנפוליאון בונפרטה עבר באחד ממסעותיו הרבים ליד בית כנסת באחת מן העיירות. היה זה ערב תשעה באב ומבית הכנסת בקע בכיים של היהודים. התעניין במצביא המהולל לפשר הדבר והוסבר לו כי היהודים בוכים על חורבן בית המקדש.
 
- על חורבן בית המקדש? התפלא הקיסר - הלוא מעשה זה אירע לפני שנים רבות.
לא האמין הקיסר למשמע אוזניו ירד מעל סוסו ונכנס לבית הכנסת ולתדהמתו הרבה ראה את המתפללים מקוננים בבכי מר כמי שמתו מוטל לפניו.
הקיסר עמד נדהם ולא האמין למה שהוא חווה ואז מלמל ספק לעצמו ספק למי שעמדו לידו:

 עם שמקונן כך על אירוע שקרה בעברו לפני מאות שנים על חורבן מקדש אין ספק שיבוא יום ויזכה לבנותו מחדש.


© כל הזכויות שמורות
ו', תשרי, תשע"ר. 4.10.11
 
|