הכנת מצה שמורה בירושלים 2007

אילו הוציאנו ממצרים

נכתב על ידי: רמי יעקב

מפי הפייטן רמי יעקב:

הפייטן רמי יעקב מביא בפנינו את הפיוט 'אילו הוציאנו' במסורת יהודי קוצ'ין.
© כל הזכויות שמורות
כח' אדר ב', תשע"ד. 30.3.14
 
|