הכנת מצה שמורה בירושלים 2007

עבדים היינו

נכתב על ידי: רמי יעקב

מפי הפייטן רמי יעקב:

הפיוט 'עבדים היינו' מפי הפייטן רמי יעקב.
© כל הזכויות שמורות
כח' אדר ב', תשע"ד. 30.3.14
 
|