הכנת מצה שמורה בירושלים 2007

ויוציאנו ה' ממצרים

נכתב על ידי: רמי יעקב

מפי הפייטן רמי יעקב:

הפייטן רמי יעקב מביא את הפיוט 'ויוציאנו ה' ממצרים' על פי מסורת יהודי קוצ'ין.
© כל הזכויות שמורות
כח' אדר ב', תשע"ד. 30.3.14
 
|