איך לעשות סדר


 פעם בערב פסח לפני ליל הסדר, היה אדם אחד עם הארץ, שלא ידע קרוא וכתוב, וגם הוא רצה לעשות סדר כמו כל עם ישראל. כשכולם חוגגים את ליל הסדר, שלח את אשתו לשכנים כדי שתיראה איך עושים את הסדר. האישה עושה רצון בעלה והולכת לראות איך השכנים עושים את הסדר.
מציצה האישה מהחלון ורואה את הבעל מכה את אשתו, לאחר זמן חוזרת האישה לבית, והבעל מתחיל לשאול אותה - תגידי איך עושים השכנים את הסדר? מסכנה האישה, מה יכולה להגיד: שהאישה מקבלת מכות. הבעל לוחץ על האישה שתספר לו איך עושים את הסדר, והיא שומרת על זכות השתיק ה.
הבעל מתרגז, ומתחיל להכות את האישה.  אומרת לו האישה - אם אתה יודע איך עושים את הסדר, למה שלחת אותי לראות איך עושים סדר.
 מכאן צריך לדעת לשמור על המסורת ולראות איך אבותינו עשו סדר וללמוד מהם ולא מהשכנים.

 
 שם המספר: רחמים עדי
 

© כל הזכויות שמורות

 
|