צילום חזית בית הכנסת במרכז פתח תקוה.

סיפורי דליה פורן

בתיקייה זו נרכז סיפורים ואירועים הקשורים ליצירתה של דליה פורן. בשלב ראשון נביא את חוויות נסיעתה לאתר את המצילה של אימה בתקופת השואה.
תוספת לסיפור המסע לפרובאנסהמספרת והרושמת מביאה חומר נוסף שנכתב בעקבות הביקור המכונן שלה בפרובאנס.
הנאום בטכסהמספרת והרושמת דליה פורן מצרפת בזה את נאום הברכה שלה במעמד המרגש בביקורה באביניון.
פרובאנס המסע.כאן יבוא סיפורה המיוחד של דליה פורן התאר את חווית מסעה לפרובאנס לאיתור האישה שהצילה את אימה בתקופת השואה. אנו מביאים את הסיפור כמות שהוא ללא כל עריכה, כי נראה לנו שבזה טמון ייחוד נוסף של הסיפור.
 
|