שוק ארבעת המינים במאה שערים

ברכה על סוס

ספרו על רבי מרדכי מנסכיז שהיה עני גדול, אבל על דבר אחד לא וויתר לעולם. כל השנה חסך כסף לקנות אתרוג מארץ ישראל. והנה הגיע ראש השנה. הוא נסע ליריד. היו לו שלושים רובל. הוא הגיע ליריד בשביל לקנות אתרוג ובפתח היריד עמד יהודי זקן ובכה. שאל אותו רבי מרדכי מנסכיז -  מה קרה?


אמר לו אותו יהודי זקן: – אני עגלון, יש לי אישה וששה ילדים ובדיוק היום, הסוס שלי מת ואין לי מי שיפרנס את המשפחה יותר.


שאל אותו ר' מרדכי: – כמה עולה סוס חדש?

ענה לו: – שלושים רובל.


אז הוא הוציא את הארנק, נתן לו את שלושים הרובל ואמר לו: – השנה כל בית ישראל יברכו על אתרוג ואני אברך על סוס.


סיפר: ישראל גלעדי.


הערה: כל הזכויות שמורות על כל המשתמע מכך.


3. כל הזכויות שמורות
מאת: יהודה עצבה 24/09/2015
ל'יהודי מארץ ישראל' המעיר לנו כאן בעניין 'הזכויות השמורות'. אכן גירסת הסיפור ידועה ומסופרת בגירסאות שונות ורבות על ידי רבים ואין יודעים בודאות מי הוא המחבר הראשון של הסיפור. כונתינו שהזכויות לגירסה זו, כמו שנכתבת כאן מילה במילה. זכויות אלה שייכות למחבר ישראל גלעדי. נשמח לשמוע מה דעתך בעניין וכן מה דעתם של הגולשים האחרים.
2. כל הזכויות שמורות?? כבר נכתב
מאת: יהודי מארץ ישראל 24/09/2015
הסיפור הזה כתוב בספרי סיפורי חסידים, מה הזכויות שמורות?
1. סיפור טוב מאוד
מאת: גיא 17/09/2013
כי זקן ויתר על קניית האתרוג ותרם לאיש לקנות סוס חדש כדי שיוכל לפרנס את משפחתו
 
|